מיכאל שדה

michael_sadeh.jpg

החוג לספרות עברית

נושא המחקר: ייצוגים של אוכל ואכילה בספרות

שנת תחילת המלגה: תש"ף