מור גלר

Mor Geller

החוג להיסטוריה

נושא המחקר: קולנוע, חברה ומשטר בגרמניה המזרחית

מנחה: פרופ' עופר אשכנזי

תקציר המחקר: במחקרי אבחן את תרבות ההליכה לקולנוע (moviegoing) בגרמניה המזרחית, כחלק מהפוליטיקה התרבותית המורכבת של המלחמה הקרה ככלל ושל גרמניה המחולקת בפרט. במחקר זה אבקש להדגיש את חשיבותם של קהלי הצופים, ובכך לבנות מעין 'מפת צריכה' של קולנוע, שתאפשר להתבונן ביחסי הגומלין בינם לבין המשטר הסוציאליסטי והאוטוריטרי ששאף לעצב את עולמם התרבותי.

שנת תחילת המלגה: תש"ף