מור גלר

Mor Geller

החוג להיסטוריה

נושא המחקר: קולנוע, חברה ומשטר בגרמניה המזרחית

מנחה: פרופ' עופר אשכנזי

תקציר המחקר: במחקרי אני בוחנת את יחסי הגומלין בין האזרחים לבין המשטר בגרמניה המזרחית, מתוך התבוננות בסקרי דעת קהל בנושא צריכת קולנוע שנערכו במדינה בין השנים 1989-1970 על ידי "המכון המרכזי לחקר הנוער" [Zentralinstitut für Jugendforschung]. הנתונים שאסף המכון מאפשרים מבט מחודש אל תוך המשא ומתן התרבותי שקיימו האזרחים ומוסדות השלטון, תוך הצבת שאלות בדבר היחס בין בידור לתעמולה; קיומה של סוכנות אישית בחברה מפוקחת; ומאפייניהן של תרבות צריכה וצריכת-תרבות בחברה סוציאליסטית.

שנת תחילת המלגה: תש"ף