מוריאל מקסימוב

מוריאל  מקסימוב
עוזרת אדמיניסטטיבית תכנית עמיתי מרטין בובר
בניין מנדל, חדר 321
02-5880358