ד"ר לוטם פינצ'ובר

לוטם פינצ'ובר
ד"ר
לוטם
פינצ'ובר
lotem.pinchover@mail.huji.ac.il

תולדות האמנות 

נושא המחקר: ייצוגים של ירושלים במנזרי נשים של סקסוניה המדיאבלית: אמנות ופולחן

מנחות: דר' גלית נגה- בנאי ופרופ' הדוויג רוקליין

תקציר: מחקר הדוקטורט עסק בתיאורים של הקבר הקדוש של ישו, של תחנות בדרך הייסורים ושל מקומות קדושים מעיר הקודש. ייצוגים אלו היו נפוצים בפרט במנזרי נשים באזור צפון גרמניה במגוון מדיה: ארכיטקטורה, פיסול, תבליטים, איור, טקסט ועוד. בדוקטורט נבדק מדוע נושא זה היה כה מרכזי בחייהן של הנזירות באזור ובתקופה. הדוקטורט אושר ביוני 2020.

פרסומים:

 

 • “The Holy Sepulchres of Maria-Medingen,” in preparation  
 • “Die Heiligen Stätten des Bickenklosters, Villingen, im Kontext,” Geschichts- und Heimatvereins Villingen 45 (2021), in preparation  
 • “The Chapel of the Holy Sepulchre in Medieval Saxony: Between Cloistered Community and Lay Parish,” forthcoming 2021
 • “A Tale of Three Cities: Between Jerusalem and Gerusalemme – Gernrode of (St.) Scholastica,” 21: Inquiries into Art, History, and the Visual  –Beiträge zur Kunstgeschichte und visuellen Kultur 1 (2020), https://doi.org/10.11588/xxi.2020.1.73141 
 • Devotional ‘Cross-Roads’: Practicing Love of God in Medieval Jerusalem, Gaul and Saxony, co-ed. with Hedwig Röckelein and Galit Noga-Banai, Göttingen: Göttingen University Press, 2019
 • “Re-living Resurrection in Medieval Saxony: The Development of New Imagery of the Resurrected Christ,” in Devotional ‘Cross-Roads’: Practicing Love of God in Medieval Jerusalem, Gaul and Saxony, ed. by Hedwig Röckelein, Galit Noga-Banai and Lotem Pinchover, Göttingen: Göttingen University Press, 2019, pp. 211–247
 • “Christus und seine Verehrung im Kloster,” in Schatzhüterin. 200 Jahre Klosterkammer Hannover, ed. by Katja Lembke and Jens Reiche, Dresden: Sandstein, 2018, pp. 98–109
 • “The via crucis in Wienhausen: Visual Witnesses,” in Jerusalem Elsewhere: The German Recensions. Proceedings of the Minerva-Gentner Mobile Symposium, October 2011, ed. by Bianca Kühnel and Pnina Arad, Jerusalem: Spectrum, 2014, pp. 91–98 
 • Tradition and Innovation in the Former Cathedral of Gurk, Jerusalem: The Centre for Austrian Studies, 2013
 • “The Gurker Lenten-Veil as a Product of its Immediate Surrounding,” in From Collective Memories to Intercultural Exchanges, ed. by Marija Wakounig, Münster: LIT, 2012, pp. 85–116
 • “Illustrated Evening Skies: A Comparison between Children’s Book Illustrations by Chaim Hausmann and David Polonsky (Hebrew),” Ha-Pinkas: Online Magazine for Children’s Literature and Culture, 09/03/2011, http://ha-pinkas.co.il/?p=3911 

 

 

 

מלגת עזריאלי תשע"ז

מלגת נשיא תשע"ד