לוטם פינצ'ובר

לוטם פינצ'ובר

תולדות האמנות 

נושא המחקר: ייצוגים של ירושלים במנזרי נשים של סקסוניה המדיאבלית: אמנות ופולחן

מנחות: דר' גלית נגה- בנאי ופרופ' הדוויג רוקליין

תקציר: המחקר עוסק בתיאורים של הקבר הקדוש של ישו, של תחנות בדרך הייסורים ושל מקומות קדושים מעיר הקודש. ייצוגים אלו היו נפוצים בפרט במנזרי נשים באזור צפון גרמניה במגוון מדיה: ארכיטקטורה, פיסול, תבליטים, איור, טקסט ועוד. ברצוני לבדוק מדוע נושא זה היה כה מרכזי בחייהן של הנזירות באזור ובתקופה. מנחותי הן דר' גלית נגה-בנאי מהאוניברסיטה העברית ופרופ' הדוויג רוקליין מאוניברסיטת גוטינגן.

פרסומים:

  • "Triangulating the Sublime at the Convent: Jerusalem-Gernrode-Gerusalemme," forthcoming
  • Devotional ‘Cross-Roads’: Practicing Love of God in Medieval Jerusalem, Gaul and Saxony, co-ed. with Hedwig Röckelein and Galit Noga-Banai, forthcoming 
  • “Re-living Resurrection in Medieval Saxony: The Development of New Imagery of the Resurrected Christ,” in Devotional ‘Cross-Roads’: Practicing Love of God in Medieval Jerusalem, Gaul and Saxony, ed. by Hedwig Röckelein, Galit Noga-Banai and Lotem Pinchover, forthcoming 
  • "Christus und seine Verehrung im Kloster," in Schatzhüterin. 200 Jahre Klosterkammer Hannover, ed. by Katja Lembke and Jens Reiche, Dresden: Sandstein, 2018, 98–109  
  • “The Chapel of the Holy Sepulchre in Medieval Saxony: Between Cloistered Community and Lay Parish,” in Spectrum final publication, ed. by Bianca Kühnel and Neta Bodner, forthcoming 2017  
  • “The via crucis in Wienhausen: Visual Witnesses,” in Jerusalem Elsewhere: The German Recensions. Proceedings of the Minerva-Gentner Mobile Symposium, October 2011, ed. by Bianca Kühnel and Pnina Arad, Jerusalem: Spectrum, 2014, pp. 91–98  
  • Tradition and Innovation in the Former Cathedral of Gurk, Jerusalem: The Centre for Austrian Studies, 2013 
  • “The Gurker Lenten-Veil as a Product of its Immediate Surrounding,” in From Collective Memories to Intercultural Exchanges, ed. by Marija Wakounig, Münster: LIT, 2012, pp. 85–116 
  • “Illustrated Evening Skies: A Comparison between Children’s Book Illustrations by Chaim Hausmann and David Polonsky (Hebrew),” Ha-Pinkas: Online Magazine for Children’s Literature and Culture, 09/03/2011, http://ha-pinkas.co.il/?p=3911  

 

מלגת עזריאלי תשע"ז

מלגת נשיא תשע"ד