ישראל יעקב כהן

ישראל

החוג לפילוסופיה

 נושא המחקר: אמת והכרח (מטאפיסיקה)

מנחה: ד"ר אהרון סגל

שנת התחלה בתכנית: תשע"ז