גבי שניידר

g
מנהלת אדמיניסטרטיבית,
תכנית עמיתי מרטין בובר
בניין מנדל, חדר 321
02-5883901