ינון נחשון

yinon_nachshon1.jpg
ינון
נחשון
yinonn1@gmail.com

מדעי הקוגניציה

נושא המחקר: מודל של דמיון בזיכרון לטווח קצר

שם המנחה: פרופ' ענת מריל

תקציר המחקר: אנחנו מתכוונים להציע מנגנון שעומד בבסיס סימפטומים מרכזיים בסכיזופרניה- הפשטת יתר וקונקרטיות יתר. אנחנו מתכוונים להציג מודל מתמטי של המרחב הפסיכולוגי ותוך שימוש במודל זה אנחנו מתכוונים לבסס את השערותינו בנוגע ליחס בין דחק, שידוע כי הוא מעורר התפרצות של סכיזופרניה, לבין ירידה במספר המאפיינים המקודדים אובייקטים ודמיון בין אובייקטים במרחב הפסיכולוגי ומידת החדות של קידוד המאפיינים. ירידה במספר המאפיינים המקודדים אובייקטים עומדת בבסיס של הפשטה. אנחנו מתכננים לערוך ניסויים התנהגותיים וניסויי הדמיה מוחית כדי לבחון את השערותינו. אנחנו מתכוונים לרכוש תובנות חדשות לגבי המרחב הסמנטי של סכיזופרנים על ידי בחינה של הרעיון המרכזי הבא: דחק מוגבר גורם לירידה במספר המאפיינים המקודדים את המרחב הפסיכולוגי, דבר המשפיע על תפיסת דמיון ולכן על יכולות הפשטה.

תקציר ביוגרפי: שמי ינון נחשון, נשוי ליעל ואב לנבו ולעמיר. לומד לתואר דוקטור במדעים הקוגניטיביים במעבדתה של דר' ענת מריל. בוגר הטכניון לתארים דר' לרפואה (MD) ותואר ראשון במתמטיקה. המחקר שלי עוסק בדמיון וממדיות במרחב הסמנטי תוך שימוש בכלים מתמטיים, ובייצוגו של מרחב זה במוח, ובקשר בין סכיזופרניה לממדיות של המרחב הסמנטי.

 

מלגת נשיא תשע"ז