ינון ויגודה

ynonwygoda@gmail.com

חוג: פילוסופיה

נושא המחקר: לשונות השתיקה במשנתם של ולדימיר ינקלביץ ופרנץ רוזנצוויג

 

מלגת נשיא תשע"א