יונתן נחנסון

יונתן נחנסון

החוג לפילוסופיה

נושא המחקר:  זכרון כקטגוריה אחדותית במדעי המוח

שם המנחה: ד"ר ארנון לוי, פרופ' אורון שגריר

תקציר המחקר:  עבודת הדוקטורט שלי עוסקת בשאלות לגבי אחדות הזכרון כקטגוריה מדעית בניורוביולוגיה.

תקציר ביוגרפי:  מתמחה בפילוסופיה של מדעי המוח ופילוסופיה של זכרון.

 

מלגת נשיא תשע"ח