יונתן לבנה

yonatan.livneh@mail.huji.ac.il
החוג להסטוריה של ע"י ויהדות זמננו

נושא המחקר: כתיבה אתנוגרפית בחיבורי ההסטוריה הכנסייתית של שלהי העת העתיקה

מלגת הופמן תש"ע