ד"ר יוחאי עתריה

yochai.ataria@gmail.com

החוג: היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע

נושא המחקר: בחינת היחסים הייחודיים בין (תחושת) העצמי לבין (תחושת) הגוף: מה פירוש הקביעה כי העצמי מגולם-מעוגן בגוף?

המנחה\ים: פרופ' ימימה בן מנחם

 

מלגת נשיא תשע"ב