יוגב אלבז

yvgb_lbz.jpg

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

נושא המחקר: מעורבות ישראל בלבנון (1982-1969) כמקרה-בוחן למדיניותה במזרח התיכון – המשכיות או מפנה?

שם המנחה: פרופ' אלי פודה ופרופ' אייל זיסר

תקציר המחקר: העבודה תבחן את מדיניות ישראל כלפי לבנון מסוף שנות השישים ועד למבצע 'שלום הגליל' (1982), תוך התמקדות במעורבות הישראלית במלחמת האזרחים בלבנון (החל מ-1975). במסגרת העבודה אנתח את הגורמים למעורבות הישראלית בלבנון, אתהה על מידת ההבנה הישראלית בפסיפס הלבנוני, ואסקור את ההידרדרות למלחמת של"ג. לבסוף, אנסה למצוא הלימה בין צעדי ישראל בלבנון למדיניותה במזרח-התיכון.

תקציר ביוגרפי: הנני בוגר האוניברסיטה העברית בחוגים היסטוריה של עם ישראל ולימודי האסלאם והמזה"ת, ומוסמך האוניברסיטה בתכנית אישית בלימודי ישראל. עבודת התזה שלי -  'האמנם וילה בג'ונגל?: מעורבות ישראל בסכסוכים במזה"ת כחלק ממדיניותה במרחב, 1970-1949' - עסקה ביחסים החשאיים של ישראל במזה"ת, והתמקדה בהתערבותה בשתי מלחמות אזרחים פנים-ערביות, שלכאורה אינן קשורות אליה במישרין - מלחמת האזרחים בתימן בשנות השישים, ומשבר 'ספטמבר השחור' בירדן ב-1970.

פרסומים:

 

  • 'אויב אויבי הוא ידידי: מעורבות ישראל במלחמת האזרחים בתימן כחלק מהמלחמה הקרה בין ישראל למצרים (1967-1956)', היה היה, גיליון 10 (חורף 2014), עמ' 93-71.
  • 'סיכון מחושב: מעורבות ישראל במלחמת האזרחים בירדן, ספטמבר 1970', עיונים, גיליון 31 (יוני 2019), עמ' 181-152.
  • 'אותיות פורחות באוויר: הספר "גוילי אש" כמשקף ומעצב ההנצחה הישראלית בראשיתה', בתוך: ישראל גרשוני ומאיר חטינה [עורכים], מורשת העבר – מופת ונטל: מיתוס, היסטוריה וזיכרון בחברות אסלאמיות (התקבל לפרסום).

 

 

מלגת נשיא תשע"ט