יובל גבאי

yuval_gabai.jpg

החוג להיסטוריה

נושא המחקר: קריאה ופרשנות במסדר הפרנסיסקני המוקדם (מאה י״ג).

מנחה: ד"ר איילת אבן-עזרא

תקציר המחקר: האופן בו בקשו הפרנסיסקנים בתקופה לקרוא פשוט ומילולית טקסטים שונים (הבשורות, התקנון, כתבי הקדוש פרנסיסקוס ואחרים)

שנת תחילת המלגה: תש"ף