טלי כהן

טלי כהן

החוג לבלשנות

נושא המחקר:  תפקידם של לומדי שפה מבוגרים בעיצוב שפה

מנחה: 

תקציר המחקר:  במחקרי אני מעוניינת להתמקד בנקודת המפגש בין דוברים ילידיים לדוברים לא-ילידיים, ולבחון את תרומתם של לומדי שפה מבוגרים בעיצוב שפה משתי זוויות: (1) התאמות שנעשות על ידי הדובר הילידי בתקשורת עם לומדי שפה מבוגרים, (2) השפעת התאמות אלה על רכישת השפה.

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב