ד"ר חנן אריאל

חנן אריאל

לשון העברית

נושא המחקר: עיונים באוצר המילים ובתחביר במשנה תורה לרמב"ם

מנחה: פרופ' יוחנן ברויאר

תקציר: רבנו משה בן מיימון, יליד קורדובה שבספרד (ד'תתצ"ח [1138]) ולאחר מכן ראש היהודים ורופא המלך במצרים עד פטירתו (ד'תתקס"ה [1204]), נודע במפעלו ההגותי – מורה הנבוכים, ובמפעלו ההלכתי – משנה תורה. בחיבור הזה נקבצו ההלכות שבספרות חז"ל, ומוינו וסודרו לפי נושאיהן. אף הוכרעו המחלוקות שנתעוררו בהן, וניתרגמו לעברית ההלכות הכתובות ארמית. החיבור הוא יצירת מופת לדורות, אחידה בצורתה ובהירה בלשונה.

המחקר מתמקד בשניים מתחומי הלשון המרכזיים – אוצר המילים והתחביר – והוא מבקש לדון בהם באופן שיטתי בהשוואה ללשון חכמים, שהרמב"ם הצהיר שיכתוב בה את ספרו, והיא אפוא 'בררת המחדל' הצפויה בספר, וכן בהשוואה ללשון המקרא, לארמית ולערבית לשם הסבר ההבדלים שבין לשון החיבור ובין לשון חכמים. 

מאמרים ופרסומים:

א.    פרסומים מחקריים
1.    חנן אריאל ואלכסיי יודיצקי, "שלוש קריאות חדשות בתעודות מדבר יהודה", לשוננו עב (תש"ע), עמ' 337–341
2.    חנן אריאל, "הגעיה וקביעת סוג הקמץ – מחלוקת מדקדקי ספרד", ישראל: מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין (בעריכת רפאל יצחק זר ויוסף עופר), ירושלים תשע"א, עמ' 21–43
3.    חנן אריאל ואלכסיי יודיצקי, "אל תמחול את היונה: עיון במגילה ארמית מקומראן", אקדם 49 (מרחשוון תשע"ד), עמ' 6–7 (לגרסה אנגלית מורחבת ראו פרסום 15 להלן)
4.    חנן אריאל ואלכסיי יודיצקי, "בע"ר ובע"י בעברית ובארמית", מגילות י (תשע"ד), עמ 149–162
5.    חנן אריאל, "המקור הנטוי המשמש כפועל חיווי במגילות קומראן", נטעי אילן: מחקרים בלשון העברית ובאחיותיה מוגשים לאילן אלדר, בעריכת מ' בר-אשר וע' מאיר, ירושלים תשע"ד (2014), עמ' 29–50
6.    חנן אריאל, "על ארבע סתומות במגילות מדבר יהודה", לשוננו עו (תשע"ד), עמ' 9–26
7.    חנן אריאל, אלכסיי יודיצקי ואלישע קימרון, "פשר על הקצים א –ב ( 4Q180ו־4Q181): ההדרה , לשון ופרשנות", מגילות יא–יב (תשע"ד-תשע"ה [הכרך יצא לאור בשבט תשע"ו]),  עמ' 3–39
8.    חנן אריאל ואלכסיי (אליהו) יודיצקי, "יברך – עדות על תצורת הפועל בימי הבית הראשון", לשוננו עח,ג (תשע"ו), עמ' 239246–
9.    חנן אריאל, "מתמוטטים, כושלים, נידחים ושבויים: עיוני סמנטיקה ופרשנות במגילות קומראן", מגילות יג (תשע"ז) (בדפוס)
10.    Chanan Ariel, “Dual: Pre-Modern Hebrew”, Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, (ed. G. Khan et. al.), Brill: Leiden and Boston 2013, vol. 1, pp. 775–776
11.    Chanan Ariel, “Orthography: Biblical Hebrew”, Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, (ed. G. Khan et. al.), Brill: Leiden and Boston 2013, vol. 2, pp. 940–948
12.    Chanan Ariel, “Usage of Biblical Vocabulary in Mishneh Torah (The Code of Maimonides”, Iberia Judaica 7 (2015), pp. 127–140 
13.    Chanan Ariel, “The Expression of Material Constitution in Revival Hebrew”, Journal of Jewish Languages 3  (2015), pp. 231–244
14.    Chanan Ariel and Alexey (Eliyahu) Yuditsky, "Remarks on the Languge of the Pesher Scrolls", Studies on the Texts of the Desert of Judah 114  (2015), pp. 1–6
15.    Alexey (Eliyahu) Yuditsky1 and Chanan Ariel, “ואל תמחולהי ביד שחפא: ‪4Q541, Frag. 24 Again”, Dead Sea Discoveries, 23, 2 (2016), pp. 221–232‬‬‬‬
16.    Chanan Ariel, “Deviations from the Mishnaic Hebrew Syntax in Mishneh Torah Due to the Influence of Arabic – Subordination or Intentional Usage?”, Bar-Asher Siegal, Elitzur A. and Aaron Koller (editors), Studies in Mishnaic Hebrew and Related Fields: Proceedings of the Yale Symposium on Mishnaic Hebrew, May 2014, New Haven-Jerusalem: The Academy of the Hebrew Language Press (in press)
17.    Chanan Ariel, "Why Did the Future Form of the Verb Displace the Imperative Form in the Informal Register of Modern Hebrew?", (final draft under review for publication of the papers from the Language Contact, Continuity and Change in the Emergence of Modern Hebrew conference, Jerusalem July 2016)
ב.    פרסומים מחקריים פופולאריים
חנן אריאל, "על סימון הקמצים, השוואים וההטעמה בסידור קורן", אתר הוצאת קורן במרשתת 

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ו

מנדל סכוליון