מתן אביאל

עוזר מחקר לקבוצת "אני הוא"
בניין מנדל, חדר 222
02-5881279
scholion@savion.huji.ac.il