חן עמרם

חן

היסטוריה של עם ישראל, תכנית רביבים

נושא המחקר: עיצובה של מערכת החינוך בישראל (1953-1948)

תקציר המחקר: העשור הראשון לקיומה של מדינת ישראל היה עמוס באירועים היסטוריים ותמורות קיצוניות. באותן שנים, כמצופה ממדינה שזה עתה קמה, החלו קובעי המדיניות לייסד ולעצב את המערכות הציבוריות והממלכתיות של ישראל, לרבות מערכת החינוך. בשנים אלו נקבעו דפוסי השליטה והפעולה של משרד החינוך כמו גם המטרות, דרכי הפעולה והמבנה הארגוני של מערכת החינוך. מחקרי עתיד לעסוק בקשר שבין האירועים ההיסטוריים והמצב החברתי לעיצובה של מערכת החינוך בעשור הראשון למדינת ישראל. במסגרת זו אבקש לבדוק האם וכיצד מערכת החינוך נוצרה כתוצאה מיחסי הגומלין בין המערכת עצמה, כמכשיר האולטימטיבי לעיצוב החברה, לבין החברה והאירועים ההיסטוריים שהתרחשו בה.  

מנחה: ד"ר ענת הלמן

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ז