תכנית לדוקטורנטים מצטיינים

Schwartz.jpg

פרופ' דניאל שוורץ

ראש אקדמי
בניין מנדל, חדר 420
02-5881943

פרופ' דניאל שוורץ מכהן כראש האקדמי של בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

קרא עוד

Prof. Daniel R. Schwartz specializes in the history and historiography of the Jews in the Graeco-Roman period. He has published translations and commentaries to the Second Book of Maccabees (2004 in Hebrew, 2008 in English) and to Josephus's Life (2008), and currently he is working on such volumes on 1 Maccabees and on the last three books of Josephus's Antiquities.  He has also published monographs about Agrippa I, Josephus, and ancient Jewish identity, and a hobby in German-Jewish history recently resulted in a volume about Philipp Jaffé (1819-1870) and collection of his letters.

קראו פחות

ד"ר הודא אבו מוך

שפה וספרות עברית

קרא עוד

נושא המחקר: אמיל חביבי בעברית.

תקציר המחקר: עבודת הדוקטור תדון במיקומו של אמיל חביבי בתרבות ובספרות העברית. העבודה תעסוק ביצירותיו של חביבי בשפת המקור, היינו הערבית, ובעיקר ביצירותיו שתורגמו על-ידי אנטון שמאס לעברית. המטרה של המחקר היא לבחון את הדרך שבה נוכח אמיל חביבי בקרב קהל הקוראים בעברית.

העבודה תנסה להתחקות אחרי הייצוגים השונים של חביבי בשתי השפות, תוך התייחסות מיוחדת לתרגומים לעברית. ייעשה בה ניסיון לבחון את השאלה: איך מוצג סופר ערבי בפני קהל הקוראים בעברית, ובמיוחד לאלה השייכים לתרבות הרוב? כדי לענות על שאלה זו אצטרך לערוך קריאה משווה בין היצירה בערבית לבין תרגומה בעברית כדי לעמוד בין השאר על הכוח של הטקסט וסגנונו למשוך ולדחות את קוראיו. במהלך הדיון אתייחס גם לאנטון שמאס כסופר פלסטיני שכותב בעברית ואשר יצירותיו זכו למעמד רם בתרבות העברית. לצורך זה, ייעשה דיון בפוליטיקה של התרגום והשפעתה על ההכרעות הפואטיות של המתרגם: למה בוחרים בטקסט מסוים לתרגמו ולמה מדירים טקסטים אחרים? מהם הקריטריונים התרבותיים והאתניים העומדים מאחורי בחירה זו? איך זה משרת את תרבות הרוב בתור תרבות הגמונית? ומהם היחסים הנרקמים או שיש שאיפה לרקום בין מיעוט לבין רוב? וגם: למה בוחרים לתרגם בתקופה מסוימת לעומת אחרת? איך זה משפיע על הצגת "האחר המתורגם" ועל קבלתו בתוך תרבות הרוב? אנסה לעמוד על מניעיו מאחורי הבחירות שעשה כמתרגם וזאת להבין את הטכניקות שדרכן הוא מנסה לפלס דרך לחביבי בספרות העברית. נוסף לכך, אנסה לבחון את רכיבי המינוריות שביצירותיו שאפשרו לו להיכנס לתרבות העברית מבלי לאיים עליה ועל הקוראים היהודים עצמם. למטרה זו אבחן יצירות אחרות של סופרים אחרים שתורגמו לעברית ונדחו, ואשווה בין חביבי לבינם.

המחקר יתמקד בעיקר בארבע יצירות של חביבי שתורגמו לעברית והן: סיפורים בודדים שתורגמו מתוך הספר 'שישיית ששת הימים' וכן 'האופסימסט' (1984), 'אח'טיה' (1988) ו'סאריא בת השד הרע' (1993).

חלק מהדיון יעסוק בתפיסת הרומן של חביבי כרומן המייצג את הקולקטיב הערבי בישראל. לצורך זה תידון דמותו של הערבי בכלל כאשר חביבי מהווה ערוץ שדרכו מייצרים דמות טיפוסית מסוימת. השילוב בין שתי התרבויות, הערבית והעברית, מאפשר פרישת עולם מחקרי שלם שיחשוף את יחסי הכוח בתוך כל אחת מן התרבויות ויאיר את מקומו של סופר מרכזי כחביבי בתרבות העברית.

מלגת נשיא תשס"ט

 

קראו פחות
יניב אביר

יניב אביר

החוג למדעי הקוגניציה

קרא עוד

נושא המחקר: גשרים אפיסטמיים בין רמות הסבר שונות בחקר המודעות - גישה מונחית נתונים

שם המנחה: פרופ' רן חסין

תקציר המחקר: בעזרת שיטות מונחות-נתונים, אנו בונים מודלים עשירים של ההעדפות של הלא-מודע האנושי. בעזרת מודלים אלה נבקש להשוות באופן ישיר בין שיטות שונות לתיאור החוויה המודעת, וליצור גשר בין כלים המבוססים על רמות הסבר שונות - ביולוגיות ופסיכולוגיות.

תקציר ביוגרפי: אני חוקר את תהליך הסינון של תוכן למודעות האנושית, תוך שימוש במודלים מונחי נתונים. זאת, בתקווה לחשוף משהו מההעדפות הבסיסיות של הקוגניציה האנושית, ולפתח הבנה של המנגנונים העומדים מאחורי כניסה למודעות של תוכן מיוצג.

מאמרים ופרסומים:

 Abir, Y., Sklar, A. Y., Dotsch, R., Todorov, A., & Hassin, R. R. (Under review). Determinants of conscious experience – a data-driven approach.

קראו פחות
מירי אבישר

ד"ר מירי אבישר

ספרות כללית והשוואתית 

קרא עוד
נושא המחקר: מסעות משחקיים: גוגול, מלוויל, נבוקוב

שם המדריך: פרופ' אילנה פרדס 

תקציר: בעבודת הדוקטור שלי, שכותרתה הטנטטיבית: "Ludic Quests: Gogol, Melville, Nabokov"  ("מסעות משחקיים: גוגול מלוויל, נבוקוב"), אני עורכת קריאה משווה בין שלושה רומנים — נפשות מתות, מובי דיק ולוליטה. במוקד הניתוח עומדת בחינה של יחסי הגומלין בין המסע הגאוגרפי לבין המסע הפואטי והפרשני שמגוללת כל יצירה. שני סוגי המסע, הליטרלי והפיגורטיבי, מאופיינים, לדידי, במשחקיות מובהקת, שאחד מביטוייה המשמעותיים ביותר הוא הסטייה המתמדת של הדמויות והדוברים אל שולי הדרך והשיח גם יחד. בנוסף לאיתור זיקות רעיוניות וצורניות בין שלושת הטקסטים באשר לסגולותיה וסכנותיה של הסטייה המשחקית מדרך הישר, מבקש הדיון בהם להתחקות אחר הדיאלוג הרוסי-אמריקאי שמקיים נבוקוב עם שניים ממבשריו במאה התשע-עשרה.

מאמרים ופרסומים:

"על העיוורון: ספר איוב כמודל להארה רוחנית בסונטה התשע-עשרה של מילטון", מוזה 1 (יולי 2017): 1-16.

מלגת רוטנשטרייך תשע"ח

מלגת נשיא תשע"ו

קראו פחות
גבריאל אבן צור

גבריאל אבן צור

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

קרא עוד

נושא המחקר: בין החוק האזרחי להלכה: תמורות במעמד המשפטי-חברתי של היהודים באלג'יריה הקולוניאלית (1914-1830)

שם המנחה: פרופ' ירון בן-נאה ופרופ' בני בראון

תקציר המחקר: תקופות משנה: התקופה הראשונה (1870-1830), המייצגת את שלב הארגוני-משפטי, מעיצובו ועד תום האמנציפציה המשפטית של הקהילה היהודית האלג'יראית. התקופה השנייה (1914-1870), תקופת הטמעת התמורות בקרב יהודי הארץ, חלחול החינוך והתרבות הצרפתית לכל שכבות הקהילה והתגברות תחושת השייכות והפטריוטיות הצרפתית – דווקא בעידן בו גברה העוינות של המתיישבים הצרפתים כלפיהם.

תקציר ביוגרפי: תלמיד לתואר שלישי בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמנינו. המחקר שלי עוסק בתמורות בחיי היהודים באלג'יריה של המאה הי"ט לנוכח הקולוניאליזם הצרפתי. מנחיי הם פרופ' ירון בן-נאה ופרופ' בני בראון.

פרסומים:

1) "God’s Plurality within Unity: Spinoza’s influence on Benamozegh’s Thought", Quest. Issues in Contemporary Jewish History. n.12, December 2017.

 

2) "Orthodoxie moderne," Dictionnaire du judaïsme français depuis 1944, Ed. Jean Leselbaum and Antoine Spire. Paris: Armand Colin, 2013, pp. 665-667.

 

"'וסוד אין טעם כלל': יחסו של הרב יוסף משאש להלכה בקבלה," פעמים 157 (2019), עמ' 134-107.

 

מלגת נשיא תשפ"א

בוגר התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ח

 

 

קראו פחות

ד"ר מיכאל אבשטיין

שפה וספרות ערבית

קרא עוד

נושא המחקר: פילוסופיה, מיסטיקה ואזוטריקה: ההגות האסמאעילית והמיסטיקה באל-אנדלוס.

תקציר המחקר: עבודת הדוקטורט מתחקה אחר קשרים וזיקות - אולי גם השפעות - בין ההגות האסמאעילית-השיעית בימי הביניים למיסטיקה הסונית באל-אנדלוס. הבסיס ההיסטורי לתזה נעוץ באימפריה הפאטמית-אסמאעילית, אשר שלטה מהמאה העשירית ועד למאה ה-12 בצפון אפריקה ומצרים.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות
מיקה

מיקה אולמן

החוג לארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

קרא עוד

נושא המחקר: דפוסי בחירה ושימוש במערות קארסטיות מורכבות בשלהי הפרהיסטוריה של הלבנט

שם המנחה: אורי דוידוביץ', עמוס פרומקין

תקציר המחקר: משחר ההסטוריה האנושית ניצלו בני האדם חללים תת קרקעיים לתועלתם. מערות אשר שימשו כמחסות ואתרי פעילות ארעיים לקבוצות של לקטים-ציידים מוכרות בלבנט מאמצע התקופה הפלאוליתית התחתונה (לפני כ-600 אלף שנה). הפעילות במערות התעצמה לאורך התקופה הפלאוליתית התיכונה והתאפיינה בניצול חללים גדולים, מרווחים, מוארים ומאווררים היטב בסמוך לפתחן של המערות. באתרים אלו התנהלה קשת של פעילויות יום-יומיות כגון הכנת מזון וצריכתו, סיתות והתקנת כלים, התכנסות חברתית ולינה בסמוך למוקדי אש. לעיתים שימשו אותן מערות לקבורה, ככל הנראה בין פרקי השהות.
בתקופה הנאוליתית, בעקבות השינויים המהפכניים שנכרכו במעבר להתיישבות קבע ולייצור מזון, חל מפנה בדפוסי השימוש הפלאוליתיים בחללים תת-קרקעיים. לראשונה, החלו בני אדם לחדור למעמקיהן של מערות ארוכות ומורכבות, בעלות פתחים קטנים ונסתרים. לצד המשך הפעילות בחללים גדולים ומוארים, החל שימוש בחללים תת-קרקעיים עמוקים, קשים לתנועה והתמצאות, אפלים לחלוטין, הכוללים לעתים תופעות טבע ייחודיות כגון משקעי מערות. בחינה ראשונית של הממצא הארכאולוגי במערות אלו מרמז כי במספר פרקי זמן במהלך התקופות הנאוליתית, הכלקוליתית והברונזה הקדומה שימשו מעמקיהן של מערות מורכבות כבמה לפעילויות לא שגרתיות, הקשורות, לפחות בחלקן, להיבטים סמליים ופולחניים. 
בבסיסו של מחקר זה יעמוד הקשר שבין האדם לנוף הטבעי עם ראשית התפתחותן של חברות מורכבות, וחקר דפוסי השימוש האנושיים במערות קארסטיות מורכבות. במרחב הארץ-ישראלי מצוי שפע של מערות קארסטיות הפזורות בכל האזורים ההרריים ובהן כמה עשרות מערות מורכבות שאורכן הכולל עומד על מאות מטרים. רבות ממערות אלו נחקרו בשנים האחרונות על ידי המרכז לחקר מערות של האוניברסיטה העברית בהשתתפות כותבת שורות אלה, והממצא הארכאולוגי מהתקופות הנדונות שכיח בהן אולם טרם נחקר ביסודיות. המחקר הנוכחי יתבסס על ניתוח הממצאים מהתקופות הניאוליתית, הכלקוליתית והברונזה הקדומה בהקשרו המרחבי במערות מורכבות מוכרות, לצד סקרים ארכיאולוגיים חדשים במערות שטרם נסקרו ולימוד המאפיינים הסביבתיים במערות והשינויים במבניהן במהלך ההולוקן. כל אלו יאפשרו לדון בשאלות דפוסי הבחירה והשימוש של חברות קדומות במעמקי תת-הקרקע, כמו גם לעמוד על התפתחותם והשתנותם של אלו לאורך ציר הזמן. ייחודה של נקודת מבט מחקרית זו היא בבחינת שרידי פעילות אנושית שהתנהלה מחוץ לאתרי היישוב, ומכאן האפשרות להאיר צדדים מוכרים פחות באורחות חייהן של חברות מורכבות קדומות.

תקציר ביוגרפי: נולדתי וגדלתי בקיבוץ ברעם שבגליל העליון. אחרי השירות הצבאי התחלתי לצאת לטיולים ארוכים עם תרמיל על הגב בארץ ומחוץ לה, עם העדפה ברורה להרים ולמדבר. החיבה לנוף ולטבע התפתחה והובילה אותי ללימודי ארכאולוגיה וגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית. במהלך התואר הראשון והשני התמחתי בלימודי פרהיסטוריה של הלבנט במכון לארכאולוגיה שבהר הצופים, ולפני כעשור הצטרפתי למרכז הישראלי לחקר מערות, הממוקם אף הוא בין כתלי האוניברסיטה העברית. במסגרת זו השתתפתי בעשרות פרוייקטים של מיפוי וחקר מערות (ספלאולוגיה) ברבים מהם היה למחקר הארכאולוגי חלק משמעותי. המערנות הפכה לחלק חשוב מחיי הן כעיסוק והן כתחביב. היום אני עוסקת בארכאולוגיה: חפירות, סקרי שטח ומחקר. בין העבודה, הפרוייקטים האקדמים ושגרת היום-יום ממשיכה לטייל ולתור את הדרכים.

פרסומים:

English Publications

Articles in Refereed Journals

 • Ekshtain R., Barzilai O., Inbar M., Milevski I., and Ullman M. (2012). "Givat Rabi East, a new Middle Paleolithic knapping site in the Lower Galilee (Israel)". Paléorient 37(2): 107-122.‏
 • Davidovich U., Ullman M., and Leibner U. )2013(. "Late Prehistoric occurrences in Har Nitai and Khirbat Wadi Hamam, Northeastern Lower Galilee". Journal of the Israel Prehistoric Society 43: 186-204.‏
 • Frumkin A., Bar-Matthews M., Davidovich U., Langford B., Porat R., Ullman M., and Zissu B. (2014).  "In-situ dating of ancient quarries and the source of flowstone (‘calcite-alabaster’) artifacts in the southern Levant". Journal of Archaeological Science 41: 749-758.‏
 • Yahalom-Mack N., Langgut D., Dvir O., Tirosh O., Eliyahu-Behar A., Erel Y., Langford B., Frumkin A., Ullman M., and Davidovich U. (2015). “The earliest lead object in the Levant”. PLOS ONE 10 (12): e0142948. https://doi:10.1371/journal.pone.0142948
 • Marder O., Ashkenazy H., Frumkin A., Grosman L., Langford B., Sharon G., Ullman M., Yeshurun R., and Peleg Y. (2015). “El-Hamam Cave: A New Natufian Site in the Samaria Hills”. Journal of the Israel Prehistoric Society 45: 131–142.
 • Frumkin A., Langford B., Marder O., and Ullman M. (2016). “Paleolithic caves and hillslope processes in south-western Samaria, Israel: Environmental and archaeological implications”. Quaternary International 398: 246-258.
 • Langgut D., Yahalom-Mack N., Lev-Yadun S., Kremer E., Ullman M., and Davidovich U. (2016). “The earliest Near Eastern wooden spinning implements”. Antiquity 90(352): 973-990.
 • Langgut D., Yahalom-Mack N., Lev-Yadun S., Kremer E., Ullman M., and Davidovich, U. (2017). “On Chalcolithic maceheads and spinning implements”. Antiquity 91(357): 777-782.
 • Toffolo M.B., Ullman M., Caracuta V., Weiner S., and Boaretto E. (2017). “A 10,400-year-old sunken lime kiln from the Early Pre-Pottery Neolithic B at the Nesher-Ramla quarry (el-Khirbe), Israel”. Journal of Archaeological Science: Reports 14: 353-364.
 • Davidovich U., Ullman M., Langford B., Frumkin A., Langgut D., Yahalom-Mack N., Abramov J., and Marom N. (2018). “Distancing the dead: Late Chalcolithic burials in large maze caves in the Negev Desert, Israel”. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 379: 113-152.
 • Frumkin A., Aharon S., Davidovich U., Langford B., Negev Y., Ullman M., Vaks A., Ya‘aran S., and Zissu B. (2018). "Old and recent processes in a warm and humid desert hypogene cave: ‘A’rak Na ‘asane, Israel". International Journal of Speleology 47 (3), 307-321. Tampa, FL (USA) ISSN 0392-6672. https://doi.org/10.5038/1827-806X.47.3.2178
 • Frumkin A., Barzilai O., Hershkovitz I., Ullman M., and Marder O. (2019). “Karst terrain in the western upper Galilee, Israel: Speleogenesis, hydrogeology and human preference of Manot Cave”. Journal of Human Evolution. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2019.05.006
 • Ekshtain R., Malinsky-Buller A., Greenbaum N., Mitki N., Stahlschmidt C.M., Shahack-Gross R., Nir N., Porat N., Bar-Yosef Mayer E.D., Yeshurun R., Been E., Rak Y., Agha N., Brailovsky L., Krakovsky M., Spivak P., Ullman M., Vered A., Barzilai O., and Hovers E. (2019). “Persistent Neanderthal occupation of the Open-air site of ‘Ein Qashish, Israel”. PLoS One. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0215668
 • Ullman M., Brailovsky L., Schechter C.H.,  Weissbrod L, Zuckerman-Cooper R., Toffolo B.M., Caracuta V., Boaretto E., Weiner S, Abramov J.,, Bar-Yosef Mayer E.D., Avrutis W.V, Kol-Ya‘kov S., and Frumkin A. (2021). “The Early Pre-Pottery Neolithic B site at Nesher-Ramla Quarry, Israel”. Quaternary international, Nesher-Ramla special Issue. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.04.019
 • Lazagabaster I.A., Ullman M., Porat R., Halevi R., Porat N., Davidovich, U. and Marom N. (2021). “Changes in the large carnivore community structure of the Judean Desert in connection to Holocene human settlement dynamics”. Scientific reports, 11(1): 1-11. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.04.019
 • *Lazagabaster A.I., Rovelli V., Fabre P.H., Porat R., Ullman M., Davidovich U., Lavi T., Ganor A., Klein E., Weiss K., Nuriel P., Meiri M., and Marom N. (2021). “Rare crested rat subfossils unveil Afro–Eurasian ecological corridors synchronous with early human dispersals”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 118.  https://doi.org/10.1073/pnas.2105719118
 • *Dvir R., Ullman M., Langford B., Frumkin A., Porat R., and Zissu B. (2021). “Finds from the Bar-Kokhba Revolt on the Cliffsides of Wadi Chariton (Naḥal Teqoa)”. Israel Exploration Journal 71(2): 204-223.
   

Books

 • Ullman M. (2020). “The Early Pre-Pottery B Neolithic site at Nesher-Ramla Quarry (NRQN), Israel”. The Zinman Institute of Archeology, University of Haifa.

Chapters in books

 • Hovers E., Ullman M., and Rak Y. (2017). “Palaeolithic Occupations in Nahal Amud”. In: Enzel Y., and Bar-Yosef O. (eds), Quaternary of the Levant - Environments, Climate Change, and Humans. Cambridge University Press, Cambridge. Pp. 255-266.
 • Ullman M. (2020). “Chapter six - The groundstone assemblage”. In: M. Ullman (ed), The Early Pre-Pottery Neolithic B site at Nesher-Ramla Quarry (NRQN), Israel. Jerusalem. Pp. 75-112
 • Ullman M., and Brailovsky L. (2020). “Chapter five - The flint assemblage”. In M. Ullman (ed), The Early Pre-Pottery Neolithic B site at Nesher-Ramla Quarry (NRQN), Israel. Jerusalem. Pp. 37-74.
 • Frumkin A., and Ullman M. (2020). “Chapter two - The geology of an early Holocene sinkhole (NRQN) associated with hydrothermal karst, Israel”. In: M. Ullman (ed), The Early Pre-Pottery Neolithic B site at Nesher-Ramla Quarry (NRQN), Israel. Jerusalem. Pp. 9-16.

Conference Proceedings

 • Ullman M., Hovers E., Goren-Inbar N., and Frumkin A. )2013(. “Levantine cave dwellers: geographic and environmental aspects of early human use of caves, case study from Wadi Amud, northern Israel”. Proceedings of 16th International Congress of Speleology. Vol. 1: 169-174, Brno.
 • Sukenik N, Ulanowska A., Goshen N., Porat R., Klein E., Ganor A., Ullman M., and Davidovich U. (2020). “A New South Levantine Chalcolithic Tool and Its Possible Relations to Textile Manufacture. Redefining Ancient Textile Handcraft Structures, Tools and Production Processes”. Proceedings of the VIIth International Symposium on Textiles and Dyes in the Ancient Mediterranean World. Pp. 499-511. Granada.

Other publications

 • Klein E., Davidovich U., Porat R., Ganor A. and Ullman M. (2017). In the Cave of the Skulls – Again. Biblical Archaeology Review 43 (4): 18-19, 57.

Hebrew Publications

Books

 • Davidovich U., Frumkin A., Langford B., Lisker S., Porat R., Ullman M. (edited by Frumkin A.) (2015). Holey Land Atlas: Judean Desert Caves. The Hebrew University, Magnes Press, Jerusalem (in Hebrew).

Conference Proceedings

 • Porat R., Amit D., Frumkin A., Ullman M., and Langford B. (2019). “The caves of Wadi Charitun (Nahal Tqoa)”. Studies on the land of Judea: Proceedings of the 3rd Annual Conference in Memory of Dr. David Amit. Pp. 9-32 (in Hebrew).
 • Ullman M. and Davidovich U. (2019). “Keep the Dead at a Distance: Burials in the Depth of Complex Chalcolithic Caves in the Northern Negev”. In: D. Varga, Y. Abadi-Reiss, G. Lehmann, and D. Vainstub (eds). Worship and Burial in the Shfela and Negev Regions throughout the ages. Proceedings of the 15th Annual Joint Conference the Department of Bible, Archaeology and the Ancient Near East Studies at Ben-Gurion University of the Negev and The Southern Regional Office of the Israel Antiquities Authority. Pp. 29-50 (in Hebrew).
 • Klein E., Ganor A., Porat R., Ullman M., Sukenik N., and Davidovich U. (2020). “A renewed excavation in the “Large Cave Complex” in Nahal Ze’elim in the Judean Desert”. In: Y. Abadi-Reiss, D. Varga and G. Lehmann (eds). Desert Archaeology. Proceedings of the 16th Annual Joint Conference the Department of Bible, Archaeology and the Ancient Near East Studies at Ben-Gurion University of the Negev and The Southern Regional Office of the Israel Antiquities Authority. Pp. 33-56 (in Hebrew).

Other publications

 • Klein E., Sion O., Cohen C., and Ullman M. (2020). “Enot Qumeran (West): Preliminary Results”. Hadashot Arkheologiyot – Excavations and Surveys in Israel 132 (in Hebrew).
 • Langford B., Davidovich U., Ullman M., and Amos F. (2021). “The caves of Nahal Hever”. Niqrot Zurim – Journal of the Israeli Cave Research Centre (ICRC) 21: 109-135.

 

מלגת נשיא תשע"ט

קראו פחות

ד"ר רועי אופנהיים

מחשבת החינוך

קרא עוד

נושא המחקר: "לנוע בלי לזוז" - הזמן המוסיקאלי

תקציר המחקר: דוקטורנט בביה"ס לחינוך (מחשבת החינוך) העוסק בחקירה פנומנולוגית של מהות החוויה המוסיקאלית כחוויה אנושית ייחודית וחשיפת התנאים האפריוריים שלה, זאת מתוך ניסיון מחקרי להציג השלכות על מושג האדם. בהנחיית פרופ' עדנה אולמן-מרגלית ופרופ' יונתן כהן.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות
אלי אושורוף

ד"ר אלי אושרוב

לימודי האסלאם והמזרח התיכון

קרא עוד
נושא המחקר: בעיית פלסטין, השאלה היהודית ופתרונות פוליטיים נשכחים: נקודת המבט הערבית, 1967-1920.

שם המדריך: פרופ' הלל כהן ופרופ' ישראל גרשוני

תקציר המחקר: עבודתו של אלי אושרוב עוסקת ביחסים בין האליטות הפלסטיניות והפן-ערביות לבין התנועה הציונית מתקופת המנדט ועד מלחמת 1967 ומתמקדת בדיון הערבי על שאלת מעמדם של היהודים כמיעוט לאומי במזרח התיכון. בין היתר המחקר עוסק ברעיונות שונים שהציעו מנהיגים ואינטלקטואלים ערבים לפתור את "בעיית פלסטין" ואת "השאלה היהודית" בדרך של פדרציה או מתן אוטונומיה יהודית מסוגים שונים. המחקר מתבסס על מסמכים מארכיונים ציוניים ובריטיים, על העיתונות הערבית ופרסומים פוליטיים נוספים בני הזמן ועל ספרות זיכרונות.  

תקציר ביוגרפי: למדתי לתואר ראשון בחוגים להיסטוריה והיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית ולאחר לימודי השלמה המשכתי לתואר שני בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון. עבודת התזה שלי תחת הכותרת "מאין באתם? תולדות עם ישראל בהיסטוריוגרפיה הפלסטינית המוקדמת (1948-1920)" עסקה בהשתקפויות של היסטוריה יהודית ומקורות עבריים בכתביהם של אינטלקטואלים פלסטינים בתקופת המנדט הבריטי. בדוקטורט בהנחיתו של פרופ' הלל כהן אני מתכוון להמשיך לעסוק בהיסטוריה אינטלקטואלית פלסטינית במאה העשרים וביחסי הגומלין שלה עם אסכולות שונות: עות'מאניות, פרוטסטנטיות, ציוניות, מרקסיסטיות, אסלאמיות ואחרות.

פרסומים:

 • Dotan Halevy and Eli Osheroff, ' Destruction as Layered Event: Twentieth Century Ruins in the Great Mosque of Gaza', International Journal of Islamic Architecture, 8 (1), 2019, pp. 45-69.
 • Eli Osheroff, "On the Corner of Balfour and Achad-Ha'am: Zionism, Nationalism and Imperialism in Early Palestinian Thought", Theory and Criticism, 49, January 2018 (Hebrew).
 • Eli Osheroff, "The Palestinian Abraham from Herbert Samuel to Oslo: A Shared Symbol in a Divided Space", Zmanim, 135 (Hebrew).
 • Eli Osheroff, “Between Two Soldiers: The Death Paradox of the Late Modern Era,” Hayo Haya, 10, 2014 (Hebrew).

Book chapter

 • Eli Osheroff, "The Philistines Be Upon Thee, Palestine: The Sea Peoples in early Palestinian Historiography". Accepted for publication in an edited volume on Bible and Nationalism in the Modern Age, forthcoming in Carmel publishing house (Hebrew).

Book review

 • Eli Osheroff, "Adel Mana, Nakba and Survival: The Story of the Palestinians Who Remained in Haifa and the Galilee, 1948-1956, Tel Aviv: Van-Leer and Hakibbutz 
 • Hameuchad Publishing House 2017 (Hebrew)", Journal of Levantine Studies, 8 (1), 2018.

מלגת נשיא תשע"ו

מלגת רוטנשטרייך תשע"ח

קראו פחות
אודליה אחדות

אודליה אחדות

בלשנות

קרא עוד
נושא המחקר: שמות פעולה של פעלים פסיכולוגיים בעברית חדשה 

מנחה: ד"ר אייבי סיישל

תקציר: המחקר שלי מציע אפיון סמנטי ומבני של שמות פעולה הגזורים מפעלים פסיכולוגיים העברית החדשה (לדוגמא, עצבן, השתעמם, הפחיד, נבהל). בתזה אנתח שמות פעולה פסיכולוגיים בעברית (למשל, השתעממות, הפחדה, היבהלות), ואשווה אותם לשמות הפעולה המקבילים באנגלית, תוך הדגשת ההבדלים בין שמות הפעולה כשיקוף של הבדלים בלקסיקון של פעלים פסיכולוגיים בעברית לעומת אנגלית. בתזה אתמקד באופן שבו המורפולוגיה העשירה של השפה העברית מאפשרת את קיומם הן של פעלים הן של שמות פעולה בעלי מאפיינים סמנטיים שהם נדירים בשפות בעלות מורפולוגיה דלה יותר (בייחוד אנגלית, וגם שפות אחרות כמו רומנית ויוונית). בד בבד אראה כי בעברית עצמה קיימת שונות במאפייניהם הסמנטיים של שמות הפעולה הפסיכולוגיים, וכי זאת נובעת מהבדלים בסיסיים יותר בין הבניינים הטרנזיטיביים פיעל והפעיל.

 

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ה

קראו פחות

ד"ר רענן אייכלר

החוג למקרא

קרא עוד

נושא המחקר: מוקדי פולחן במקדש שלמה.

תקציר המחקר: מחקרי נעשה בחוג למקרא, בהנחיית ד"ר ברוך שורץ. בעבודה שלי אדון בין השאר במקורם של הארון, הכרובים, הכפורת והאשרה, באופיים בהשוואה למערכות פולחן אחרות במזרח הקדום, ובהשלכות נושאים אלה על היחס בישראל הקדום לפוליתיאיזם ולעבודת צלמים.

אני מתעניין גם ברטוריקה, ולימדתי את הנושא כמורה מן החוץ במכללה האקדמית הדסה ובמכללה האקדמית להנדסה ירושלים, וכמרצה אורח בתכנית "רביבים" באוניברסיטה העברית.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות
לילי אילן

לילי אילן

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

קרא עוד

נושא המחקר: היסטוריה‭ ‬חברתית‭ ‬של‭ ‬הגליל‭ ‬המערבי, בין‭ ‬מלחמת‭ ‬העולם‭ ‬הראשונה‭ ‬לממשל‭ ‬הצבאי

שם המנחה: פרופ' הלל כהן-בר ופרופ' ליאת קוזמא

תקציר המחקר: בעבודת הדוקטורט אני מתעתדת לכתוב על ההיסטוריה של יחסים בין-קהילתיים בין הקבוצות השונות והמגוונות שחיו בגליל המערבי בתקופת המנדט הבריטי ובשלושת העשורים שלאחריו. מחקר זה מתעתד לשים את הגליל המערבי במרכז ההתרחשות לראשונה תוך שילוב בין תחומי ידע אקדמיים שונים ובשימוש במקורות ומתודולוגיה שתביא את קולן של הקהילות השונות שחיו בו לקדמת הבמה.

תקציר ביוגרפי: את התואר הראשון השלמתי בחוג למזרח תיכון באוניברסיטה העברית, ואת התואר השני גם הוא בחוג למזרח תיכון באוניברסיטת אוקספורד בבריטניה. התיזה שלי עסקה בהיסטוריה של יחסי העדות בקרב הקהילה הערבית בפלסטין/ישראל דרך מיקרו היסטוריה של יישוב בצפון הארץ. בעבודת הדוקטורט אני מתעתדת לכתוב על ההיסטוריה של יחסים בין-קהילתיים בין הקבוצות השונות והמגוונות שחיו בגליל המערבי בתקופת המנדט הבריטי ובשלושת העשורים שלאחריו. מחקר זה מתעתד לשים את הגליל המערבי במרכז ההתרחשות לראשונה תוך שילוב בין תחומי ידע אקדמיים שונים ובשימוש במקורות ומתודולוגיה שתביא את קולן של הקהילות השונות שחיו בו לקדמת הבמה.

מלגת נשיא תשע"ח

קראו פחות
יוגב

יוגב אלבז

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

קרא עוד

נושא המחקר: מעורבות ישראל בלבנון (1982-1969) כמקרה-בוחן למדיניותה במזרח התיכון – המשכיות או מפנה?

שם המנחה: פרופ' אלי פודה ופרופ' אייל זיסר

תקציר המחקר: העבודה תבחן את מדיניות ישראל כלפי לבנון מסוף שנות השישים ועד למבצע 'שלום הגליל' (1982), תוך התמקדות במעורבות הישראלית במלחמת האזרחים בלבנון (החל מ-1975). במסגרת העבודה אנתח את הגורמים למעורבות הישראלית בלבנון, אתהה על מידת ההבנה הישראלית בפסיפס הלבנוני, ואסקור את ההידרדרות למלחמת של"ג. לבסוף, אנסה למצוא הלימה בין צעדי ישראל בלבנון למדיניותה במזרח-התיכון.

תקציר ביוגרפי: הנני בוגר האוניברסיטה העברית בחוגים היסטוריה של עם ישראל ולימודי האסלאם והמזה"ת, ומוסמך האוניברסיטה בתכנית אישית בלימודי ישראל. עבודת התזה שלי -  'האמנם וילה בג'ונגל?: מעורבות ישראל בסכסוכים במזה"ת כחלק ממדיניותה במרחב, 1970-1949' - עסקה ביחסים החשאיים של ישראל במזה"ת, והתמקדה בהתערבותה בשתי מלחמות אזרחים פנים-ערביות, שלכאורה אינן קשורות אליה במישרין - מלחמת האזרחים בתימן בשנות השישים, ומשבר 'ספטמבר השחור' בירדן ב-1970.

פרסומים:

Elbaz, Yogev. "Beyond the Periphery: Israel's Intervention in the Yemen Civil War in the 1960s", Israel Studies, Under Review.

אלבז, יוגב. 'אותיות פורחות באוויר: הספר גוילי אש כמשקף ומעצב ההנצחה הישראלית בראשיתה', בתוך: ישראל גרשוני ומאיר חטינה [עורכים], עבר מתעתע: מיתוס, היסטוריה וזיכרון בחברות אסלאמיות ובחברה הישראלית (תל אביב: רסלינג, 2021), עמ' 441-397.

אלבז, יוגב. 'סיכון מחושב: מעורבות ישראל במלחמת האזרחים בירדן, ספטמבר 1970', עיונים: כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל, גיליון 31 (2019), עמ' 181-152.

אלבז, יוגב. 'אויב אויבי הוא ידידי: מעורבות ישראל במלחמת האזרחים בתימן כחלק מהמלחמה הקרה בין ישראל למצרים, 1967-1956', היה היה, גיליון 10 (פברואר 2014), 93-71.

אלבז, יוגב. '"כאן כדי להישאר": מעורבות איראן בסוריה, 2021-2011', עדכן אסטרטגי. נשלח לביקורת עמיתים.

מלגת נשיא תשע"ט

 

קראו פחות

ניב אלון

החוג למקרא.

קרא עוד

נושא המחקר: השוואה סוציו-לינגוויסטית של התרבות המצרית וספרות המקרא.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות
שי אליסון-גרברג

שי אליסון-גרברג

היסטוריה של עם ישראל

קרא עוד
נושא המחקר: 'ספר דברי האדון': אופיו הלשוני, הספרותי והרעיוני 

שם המדריך: ד"ר פאבל מצ'ייקו

תקציר: בעבור לוחם השבתאות המושבע במאה הי"ח, רבי יעקב עמדין, תפיסת העולם הספקנית והרציונאליסטית מכאן והשבתאות מכאן היוו את פניה השונות של הכפירה התיאולוגית שאיימה לקעקע את יסודות הדת ולמוטט את החברה המסורתית היהודית. עמדין צדק. בעוד 'אלהי הפילוסופים' היה כבול למכניזם הרציונאלי של היקום, נסתר מן העולם ואדיש כלפיו; 'אלהי שבתי צבי' היה פרסונאלי לחלוטין, ועל כן קפריזי ובלתי צפוי, מבטל במחי יד את תורתו שלו ומצווה על המשיח להמיר את דתו. בין כך ובין כך, העולם הישן הלך והתפורר. 'ספר דברי האדון' (Zbiór Słów Pańskich), אוסף דבריו של יעקב פראנק, נציגה הרדיקלי ביותר של שבתאות המאה הי"ח ומי שביקש להביא 'דבר חדש לעולם' על ידי רמיסת החוקים והדתות כולם, בכלל אלה המסורת השבתאית שממנה הגיח והדת הנוצרית שאליה נכנס עם מאמיניו, מהווה תיעוד ייחודי של השבר שהתרחש בחברה היהודית במפנה העת החדשה וניסיון מרתק להתחדשות דתית. 

 

'דברי האדון' הוא  המקור הפראנקיסטי העיקרי והחשוב ביותר לתולדות התנועה לאחר המרתו של פראנק לנצרות בשנת 1759, ותיעוד מפורט של הדוקטרינה הפראנקיסטית כשזו הגיעה לשיא פיתוחה. המקור, המצוי בשלשה כתבי-יד, אינו חיבור רגיל. הוא נעדר עלילה מובחנת ואין בו מהלך אינטלקטואלי רציף. משלים, חלומות, דברי תוכחה וזיכרונות מזמנים שונים משמשים בו בערבוביה, וכך גם מסורות שונות – יהיו אלה מדרשי חז"ל וזוהר או אלמנטים מן הפולחן הקתולי בפולין, מסורות קבליות ממזרח-אירופה או מסורות שבתאיות מתורכיה, סיפורים סוּפיים או פולקלור סלאבי. אופיו הסינקרטיסטי של 'דברי האדון' ואתוס החידוש המפעם בו באים לידי ביטוי גם בשפתו. החיבור כתוב בפולנית המשובצת בעברית, ביידיש, בגרמנית, בלדינו ובתורכית. תוכנו ה'איקונוקלסטי', שימוש באמצעים לשוניים 'לימינאליים' דוגמת משחקי מילים רב-לשוניים, ולבסוף, הפניית עורף ללשון הקודש לטובת 'שבעים לשונות' של האומות, מרכיבים את השפה חדשה שהפראנקיסטים נדרשו לאמץ בדרכם המפותלת אל הגנוזיס הנסתר והאל האמיתי שאליהם הוביל אותם רבם, פראנק; ובלשונו שלו: 'כשבאים לשמש, מוכרחים לדבר כמו השמש, וללבוש אותם לבושים כמו השמש, וכשבאים לירח, ללבוש אותם לבושים כמו הירח ולדבר בלשון הירח'. 

 

בעוד המחקר על 'דברי האדון' התמקד לרוב במקורותיה הקבליים והשבתאיים של הדוקטרינה הפראנקיסטית, מחקרי ינתח את ההיבטים הפילולוגיים, הספרותיים והתיאולוגיים של המקור, תוך שימת לב להקשר ההיסטורי הרחב של ראשית העת החדשה. תופעות בארוקיות דוגמת הבחנה בין פסאדה חיצונית לתוכן פנימי הרמטי, העמדת דת אישית הנסמכת על קריאה לא מסורתית של כתבי הקודש, נטישת האדם את האל ונטישת האל את העולם, אובססיה לחלומות וכו', כולם מאפיינים חשובים של 'דברי האדון' ונדרש לתת עליהם את הדעת. בזאת הוא יעמיד לראשונה תמונה מפורטת וכוללת של החיבור. יהיה בכך כדי לשפוך אור חדש על דרכי ההיווצרות של הילקוט, מגעיו עם מסורות אחרות, שיטתו הפרשנית, ולבסוף, גם על עולמם הפנימי של יעקב פראנק ובני חבורתו במפנה העת החדשה.

 

מלגת נשיא תשע"ה

קראו פחות

ד"ר לינדה אמין

החוג ללימודי אסלאם ומזה"ת

קרא עוד

נושא המחקר: תנועות אסלאמיות בתורכיה ובמזרח אסיה

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות
אור אמיר

ד"ר אור אמיר

לימודי האסלאם והמזה"ת

קרא עוד
נושא המחקר: אמירים ממלוכים ושיח'ים צופים: מחקר ביחסים בין שליטים וקדושים

שם המנחים: ראובן עמיתי ודניאלה טלמון-הלר 

תקציר המחקר: מחקר זה יבחן את היחסים שנרקמו בין האליטה הממלוכית לבין שיח'ים צופיים בסוריה הגדולה (בלאד אלשאם), הן מבחינת הפן התועלתני של יחסים אלו – כלומר פטרונות מחד ומתן לגיטימציה מאידך; והן מנקודת ראות של אמונה כנה של הממלוכים בכריזמה וביכולותיהם המופלאות של השיח'ים והשתתפות פעילה של הממלוכים בפולחן צופי על שלל גווניו. השאלות המרכזיות שיבחנו יהיו, עד כמה הושפעו הממלוכים, וההיסטוריוגרפיה שנכתבה תחתיהם, ממסורות השלטון וההיסטוריוגרפיה שהתפתחו החל מתקופת הסלג'וקים והמשיכו תחת הזנגים והאיובים; ומצד שני, מה ניתן ללמוד על הממלוכים מיחסם לשיח'ים אלו ומה ניתן ללמוד מכך על חשיבותם של שיח'ים אלו בחברה האסלאמית של סוריה בימי הביניים המאוחרים.

מאמרים ופרסומים:

"חייהם הדתיים של המוסלמים באזור צפת במאות השלוש-עשרה – ארבע-עשרה על פי מקור חדש-ישן," קתדרה 156 (תשע"ה), 70-39.
“Niẓām al-Dīn Yaḥyā al-Ṭayyārī – An Artist in the Court of the Ilkhans and 
Mamluks”, forthcoming in Asiatische Studien 2017.
“Forming a New Local Elite: The ‘Uthmānī Family of Ṣafad”, forthcoming in Proceedings of the Third Conference of the School of Mamluk Studies, Leiden 2018.

מלגת נשיא תשע"ה

קראו פחות
nt_myr.jpg

ד"ר נטע אמיר

החוג להיסטוריה

קרא עוד

נושא המחקר: התהוות דרך הייסורים בירושלים בימי הביניים המאוחרים

שם המנחה: פרופ' רוני אלנבלום ז"ל, פרופ' איריס שגריר ופרופ' ראובן עמיתי

תקציר המחקר: רבים מהמקומות הקדושים לנוצרים בירושלים היו מוקד לצליינות ולפעילות פולחנית החל מן התקופה הביזנטית ועד ימינו. המסורות הנרטיביות העיקריות עוגנו במרחב העיר ובסביבתה הקרובה בתקופות שבמהלכן העיר היתה תחת שלטון נוצרי. דרך הייסורים, שהיא ללא ספק אחד מצירי הצליינות החשובים ביותר עבור הנוצרים הלטינים במהלך כ- 700 השנים האחרונות, היא יוצאת דופן. בעוד ששורשיה נטועים בתקופה הצלבנית, היא צמחה והפכה לחלק מרכזי מהמסלול הצלייני בתקופה המוסלמית המאוחרת, כאשר הנוצרים היו נתונים למגבלות תנועה, פולחן וקניין. עבודת הדוקטורט שלי מוקדשת לחקר התהוות דרך הייסורים בימי הביניים המאוחרים. 

תקציר ביוגרפי: נטע אמיר היא דוקטורנטית בחוג להיסטוריה, מלגאית סכוליון ומלגאית רוטנשטרייך. עבודת הדוקטורט שלה מוקדשת לחקר התהוות דרך הייסורים בירושלים בימי הביניים המאוחרים, ונכתבת בהנחייתם של פרופ' רוני אלנבלום ופרופ' איריס שגריר.

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ט

קראו פחות

ד"ר יקיר אנגלנדר

החוג למחשבת ישראל

קרא עוד

נושא המחקר: עיצוב הגוף והשלכותיו בהגות ובהלכה החרדית במאה העשרים בישראל.

תקציר המחקר: מטרת העבודה היא לנסות ולבחון כיצד מעוצב הגוף החרדי ברמות שונות. במסגרת מחקרי אני קורא מקורות הגותיים, הלכתיים וחינוכיים בחברה החרדית האשכנזית בישראל מקום המדינה ועד ימינו ומנסה דרכם לראות כיצד ההוגים החרדים מעצבים את הגוף החרדי. המחקר עוסק בשלושה רבדים: הגוף האידיאלי המבוטא בהגות, המפגש בין האידיאל לחיים – ההלכה ועיצוב הגוף בחינוך. הקריאה נעשית בשני שלבים: השלב התיאורי – ניסיון לשזור מתוך הכתבים את הגוף הרצוי והמצוי. והשני השלב הביקורתי – לקרוא את אותו הגוף ולנסות להבין מה המשמעות שלו. הקריאה הביקורתית נעשית תוך ניסיון לראות את ההשלכות של אותו גוף לחיים. בין השאר אני בודק כיצד האדם החרדי בעל הגוף אמור לחוות את העולם, את החוויה האנושית, וכיצד תפיסת הגוף של ההוגה משפיעה על העיסוק התורני – הערך החרדי החשוב ביותר. כמו כן אני עוסק בגוף הנשי ומנסה לראות כיצד הוא מעוצב ביחס לזה הגברי.

מלגת נשיא תשס"ח

קראו פחות
אנאבלה אספרנסה

אנאבלה אספרנסה

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

קרא עוד

נושא המחקר: פרקטיקות דתיות ופרקטיקות רפואיות של נשים יהודיות באימפריה העות'מאנית המאוחרת

שם המנחה: פרופ' ליאת קוזמא וד"ר קטיה שמיד

תקציר ביוגרפי: אנאבלה אספרנסה בוגרת תואר מוסמך בבית הספר ללשון עברית ולשונות היהודים. עבודת המחקר שלה, "כתיבת נשים בג'ודזמו (לאדינו) באימפריה העות'מאנית המאוחרת (1902- 1871) אסתאנבול, סלוניקי וֶסֶרס" עסקה בהיבטים של אוריינות ותרבות קריאה וכתיבה של ראשונות הכותבות והמפרסמות בלאדינו באימפריה העות'מאנית. 
אנאבלה בתחילת לימודי דוקטורט תחת הנחייתה של פרופ' ליאת קוזמא. מחקרה עוסק בפרקטיקות דתיות ופרקטיקות רפואיות של נשים יהודיות דוברות לאדינו והקשרן לנשים מן החברה המוסלמית הסובבת. בנוסף להשתייכותה לקבוצת הדוקטורנטים המצטיינים, אנאבלה לוקחת חלק בקבוצת המחקר ה-:ERC 'היסטוריה אזורית של רפואה במזרח התיכון'. 

 

מלגת רוטנשטרייך תשפ"א

מלגת נשיא תשע"ט

קראו פחות
שלמי אפרתי

ד"ר שלמי אפרתי

תלמוד והלכה 

קרא עוד
נושא המחקר: פסיקתא לעשרת הדברות ופסיקתא למתן תורה: נוסח, עריכה וגלגולי מסורות

שם המנחה: פרופ' מנחם קיסטר 

תקציר: עבודתי מוקדשת לשני חיבורים מדרשיים הבנויים סביב פסוקי עשרת הדברות, שעד עתה לא ניתנה להם תשומת לב רבה מצד חוקרים ולומדים. אני מתכוון להעמיד נוסח מתוקן של החיבורים, לברר ולהבהיר במידת האפשר את זמנם ואת יחסם לכלל הספרות המדרשית, ולעקוב אחר גלגוליהן והתפתחותן של המסורות המגוונות שנשתקעו בהם.

מאמרים ופרסומים:

•    "הגלות השנייה: גלות, חזרה וגלגולי עריכה בספר הצוואות", מגילות יא-יב (תשעד-תשעה), עמ' 221-256
•    "קונטרס פרק חלק ופרקי מגילה (א): מסורת נוסח ייחודית של פרק חלק"; "קונטרס פרק חלק ופרקי מגילה (ב): מסורת נוסח ייחודית של פרק 'מגילה נקראת' והערות על התהוות נוסח התלמוד", תרביץ (הוגש לשיפוט)

מלגת נשיא תשע"ה

קראו פחות

ד"ר אבנר אקר

החוג: ארכיאולוגיה ולימודים קלאסיים

קרא עוד

נושא המחקר: The Inscriptions of Palestina and Arabia in their Archeological Contexts: 74-284 CE

המנחה\ים: פרופ' חנה כותן ופרופ' זאב וייס

 

מלגת נשיא תשע"ב

 

קראו פחות

ד"ר רביד אקשטיין

החוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

נושא המחקר: מקורות חומרי הגלם והשלכתם על היבטים טיפו-טכנולוגיים בתרבות המוסטרית

מלגת נשיא תשס"ח

קראו פחות

ד"ר דותן ארד

החוג להיסטוריה של עם ישראל

קרא עוד

נושא המחקר: היהודים המוסתערבים בשלהי ימי הביניים: סוף התקופה הממלוכית וראשית התקופה העות'מאנית.

תקציר המחקר: עבודתי עוסקת ביהודים המוסתערבים בשלהי ימי הביניים: בסוף התקופה הממלוכית ובראשית התקופה העות'מאנית. ה"מוסתערבים" הינם התושבים היהודים הוותיקים, דוברי הערבית, שחיו לחופו המזרחי של הים-התיכון (סוריה, לבנון, ארץ ישראל ומצרים). המסגרת הכרונולוגית של העבודה היא משלהי התקופה הממלוכית ועד לאמצע המאה ה-17. בתקופה זו החלו להגיע למזרח גלי הגירה גדולים, בעיקר מחצי האי האיברי. העבודה תבחן מה היה טיב היחסים שנרקם בין הקהילה המוסתערבית לבין המהגרים, מה היו הזיקות וההשפעות ההדדיות וכיצד התמזגו לבסוף שתי האוכלוסיות לחברה אחת. המקורות לעבודה הינם מגוונים. המסד המרכזי ממנו תיארג העבודה הינו חומר דוקומנטארי וספרותי מגניזת קהיר, בערבית-יהודית ובעברית (רוב המקורות מן הגניזה שפורסמו במחקר הינם מן התקופה הפאטמית, הצלבנית והאיובית, ואילו המקורות המאוחרים יותר כמעט ולא נבדקו). מקורות נוספים שייבחנו אי"ה בעבודה הינם תעודות מבתי הדין השרעיים במדינה הממלוכית ובאימפריה העות'מאנית, ספרות השו"ת (בדפוס ובכתבי-יד), קבצי אגרות, חיבורים היסטוריוגרפיים, ספרות נוסעים עברית ולועזית ועוד.

מלגת נשיא תשס"ח

קראו פחות
אביגיל ארוונה

אביגיל ארוונה

מקרא

קרא עוד

נושא המחקר: ישעיה כ"ד-כ"ז והתקבלותו בספרות בית שני

שם המנחה: פרופ' מיכאל סיגל וד"ר רוני גולדשטיין

תקציר המחקר: המחקר מבקש להתחקות על ביטוייה הטקסטואליים של יחידת הנבואות המכונה "אפוקליפסת ישעיהו", פרקים כ"ד –כ"ז, וגלגוליה בספרות בית שני.

תקציר ביוגרפי: אביגיל ארוונה היא מוסמכת החוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים, והחל בשנת הלימודים הבאה תהיה דוקטורנטית בחוג למקרא באוניברסיטה העברית, מלגאית הנשיא ועמיתה בבית הספר מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. מחקרה עוסק בספרות האפוקליפטית המקראית והחיצונית בימי הבית השני.

 

מלגת נשיא תשע"ח

קראו פחות
חנן אריאל

ד"ר חנן אריאל

לשון העברית

קרא עוד
נושא המחקר: עיונים באוצר המילים ובתחביר במשנה תורה לרמב"ם

מנחה: פרופ' יוחנן ברויאר

תקציר: רבנו משה בן מיימון, יליד קורדובה שבספרד (ד'תתצ"ח [1138]) ולאחר מכן ראש היהודים ורופא המלך במצרים עד פטירתו (ד'תתקס"ה [1204]), נודע במפעלו ההגותי – מורה הנבוכים, ובמפעלו ההלכתי – משנה תורה. בחיבור הזה נקבצו ההלכות שבספרות חז"ל, ומוינו וסודרו לפי נושאיהן. אף הוכרעו המחלוקות שנתעוררו בהן, וניתרגמו לעברית ההלכות הכתובות ארמית. החיבור הוא יצירת מופת לדורות, אחידה בצורתה ובהירה בלשונה.

המחקר מתמקד בשניים מתחומי הלשון המרכזיים – אוצר המילים והתחביר – והוא מבקש לדון בהם באופן שיטתי בהשוואה ללשון חכמים, שהרמב"ם הצהיר שיכתוב בה את ספרו, והיא אפוא 'בררת המחדל' הצפויה בספר, וכן בהשוואה ללשון המקרא, לארמית ולערבית לשם הסבר ההבדלים שבין לשון החיבור ובין לשון חכמים. 

מאמרים ופרסומים:

א.    פרסומים מחקריים
1.    חנן אריאל ואלכסיי יודיצקי, "שלוש קריאות חדשות בתעודות מדבר יהודה", לשוננו עב (תש"ע), עמ' 337–341
2.    חנן אריאל, "הגעיה וקביעת סוג הקמץ – מחלוקת מדקדקי ספרד", ישראל: מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין (בעריכת רפאל יצחק זר ויוסף עופר), ירושלים תשע"א, עמ' 21–43
3.    חנן אריאל ואלכסיי יודיצקי, "אל תמחול את היונה: עיון במגילה ארמית מקומראן", אקדם 49 (מרחשוון תשע"ד), עמ' 6–7 (לגרסה אנגלית מורחבת ראו פרסום 15 להלן)
4.    חנן אריאל ואלכסיי יודיצקי, "בע"ר ובע"י בעברית ובארמית", מגילות י (תשע"ד), עמ 149–162
5.    חנן אריאל, "המקור הנטוי המשמש כפועל חיווי במגילות קומראן", נטעי אילן: מחקרים בלשון העברית ובאחיותיה מוגשים לאילן אלדר, בעריכת מ' בר-אשר וע' מאיר, ירושלים תשע"ד (2014), עמ' 29–50
6.    חנן אריאל, "על ארבע סתומות במגילות מדבר יהודה", לשוננו עו (תשע"ד), עמ' 9–26
7.    חנן אריאל, אלכסיי יודיצקי ואלישע קימרון, "פשר על הקצים א –ב ( 4Q180ו־4Q181): ההדרה , לשון ופרשנות", מגילות יא–יב (תשע"ד-תשע"ה [הכרך יצא לאור בשבט תשע"ו]),  עמ' 3–39
8.    חנן אריאל ואלכסיי (אליהו) יודיצקי, "יברך – עדות על תצורת הפועל בימי הבית הראשון", לשוננו עח,ג (תשע"ו), עמ' 239246–
9.    חנן אריאל, "מתמוטטים, כושלים, נידחים ושבויים: עיוני סמנטיקה ופרשנות במגילות קומראן", מגילות יג (תשע"ז) (בדפוס)
10.    Chanan Ariel, “Dual: Pre-Modern Hebrew”, Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, (ed. G. Khan et. al.), Brill: Leiden and Boston 2013, vol. 1, pp. 775–776
11.    Chanan Ariel, “Orthography: Biblical Hebrew”, Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, (ed. G. Khan et. al.), Brill: Leiden and Boston 2013, vol. 2, pp. 940–948
12.    Chanan Ariel, “Usage of Biblical Vocabulary in Mishneh Torah (The Code of Maimonides”, Iberia Judaica 7 (2015), pp. 127–140 
13.    Chanan Ariel, “The Expression of Material Constitution in Revival Hebrew”, Journal of Jewish Languages 3  (2015), pp. 231–244
14.    Chanan Ariel and Alexey (Eliyahu) Yuditsky, "Remarks on the Languge of the Pesher Scrolls", Studies on the Texts of the Desert of Judah 114  (2015), pp. 1–6
15.    Alexey (Eliyahu) Yuditsky1 and Chanan Ariel, “ואל תמחולהי ביד שחפא: ‪4Q541, Frag. 24 Again”, Dead Sea Discoveries, 23, 2 (2016), pp. 221–232‬‬‬‬
16.    Chanan Ariel, “Deviations from the Mishnaic Hebrew Syntax in Mishneh Torah Due to the Influence of Arabic – Subordination or Intentional Usage?”, Bar-Asher Siegal, Elitzur A. and Aaron Koller (editors), Studies in Mishnaic Hebrew and Related Fields: Proceedings of the Yale Symposium on Mishnaic Hebrew, May 2014, New Haven-Jerusalem: The Academy of the Hebrew Language Press (in press)
17.    Chanan Ariel, "Why Did the Future Form of the Verb Displace the Imperative Form in the Informal Register of Modern Hebrew?", (final draft under review for publication of the papers from the Language Contact, Continuity and Change in the Emergence of Modern Hebrew conference, Jerusalem July 2016)
ב.    פרסומים מחקריים פופולאריים
חנן אריאל, "על סימון הקמצים, השוואים וההטעמה בסידור קורן", אתר הוצאת קורן במרשתת 

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ו

מנדל סכוליון

 

קראו פחות
אורי ארמן

ד"ר אורי ארמן

היסטוריה

קרא עוד
נושא המחקר: דמות זמר האופרה בבריטניה, 1760-1830: היסטוריה תרבותית

שמות המדריכים: פרופ' דרור ורמן (היסטוריה) ופרופ' רות הכהן (מוזיקולוגיה)

תקציר: המחקר שבו אני עוסק מבקש להאיר תפיסות תרבותיות ותהליכי עומק בחברה הבריטית בשלהי המאה השמונה-עשרה וראשית המאה התשע-עשרה, וזאת באמצעות התחקות אחר התנודות בדמותם ותדמיתם הציבורית של זמרות וזמרי אופרה. בניגוד למיתוס ה"אומה ללא מוזיקה", ניתן היה למצוא בבריטניה של המאה ה-18 מגוון רחב ומקיף של תרבויות מוזיקליות מסוגים שונים – מועדוני גלי וקאטצ' [שירים פופולריים שבוצעו ב-3-4 קולות, פארט סונגס וקאנונים], מוזיקה של גני התענוגות, ומעל הכל – אורטוריות, בעיקר אלו של גיאורג פרידריך הנדל, אשר הפכו למאפיין יסוד בזהות הלאומית הבריטית. תרבויות שירה אלו היוו גורם מלכד עבור אוכלוסיות מגוונות ובהקשרים שונים לאורך המאה. גם האופרה, מדיום תיאטרלי-מוזיקלי איטלקי במקורו, הלכה וכבשה לבבות בחברה הבריטית בתקופה זו, אך בניגוד לז'אנרים המוזיקליים האחרים, מן הרגעים הראשונים התלווה אליה שיח ציבורי חריף אשר ביקש לסמן אותה, ובעיקר את זמריה, כנטע זר בחברה הבריטית. שיח זה פותח לנו צוהר משמעותי להבנת עולמם ותפיסותיהם התרבותיות של בריטים בני הזמן.

במחקרי אני מתמקד בעשורים האחרונים של המאה ה-18 וראשית המאה ה-19, שכן תקופה זו, על תהפוכותיה הפוליטיות והתרבותיות, הייתה נקודת מפנה בהתקבלותו של המדיום האופראי בבריטניה – בין אם ככלי לטיפוח רגש לאומי (אופרה אנגלית כפורצת נתיב חדש בביטוי זהות לאומית) או כחלק מאידאל רומנטי-קוסמופוליטי. במקביל, עלה בתקופה זו דור של זמרי אופרה בריטיים מקומיים, כולם ווירטואוזיים ברמה עולמית, אשר נדמו כמבטיחים את מקומו של זמר האופרה כמוקד הזדהות על הבמה הלאומית. ואולם, חשדנותו של הקהל הבריטי כלפי הזמר ומלאכתו חתרה תדיר תחת תהליך זה, בשלושה מישורים עיקריים: הזמר נתפס כמעוות של השפה, כבעל גופניות חריגה הגובלת בפאתולוגיה וכנוטה להתנהגות אנטי-חברתית וא-מוסרית. תכונות אלו פורשו כמצביעות על מהותו הכוזבת של זמר האופרה, ובכך סיכלו את יומרתו של המדיום האופראי ל"אמת" אמנותית.

מאמרים ופרסומים:

Erman, Uri. “The Operatic Voice of Leoni the Jew: Between the Synagogue and the Theater in Late Georgian Britain.” Journal of British Studies 56, no. 2 (2017): 295–321. doi:10.1017/jbr.2017.3.

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ה

מלגת פולונסקי תשע"ג

קראו פחות

נעמה ארנון

 לימודי האיסלם והמזרח התיכון

קרא עוד

נושא המחקר: גשר מזרחה - מערך יחסי החוץ של המעצמה המונגולית במזרח התיכון

מלגת נשיא תש"ע

קראו פחות

ד"ר בת עמי ארצי

החוג: לימודים רומניים ולטינו אמריקאיים
קרא עוד

נושא המחקר: הדימוי הנשי באומנות הפרה - קולומביאנית ממרכז ודרום האנדים בין השנים 600-1450 לספירה.

תקציר המחקר: דוקטורנית בחוג ללימודים רומאניים ולטינו אמריקאיים, אוצרת אוסף מימן לאומנות אנדינית פרה-קולומביאנית. בעלת תואר ראשון בחוגים לארכיאולוגיה ולתולדות האומנות ותואר שני בחוג ללימודים לטינו-אמריקאיים. עבודת המאסטר שלי בהנחיית פרופסור יוחנן בר-יפה, The secret of the Knot- Khipu no. 936 from the Maiman Collection, עסקה בקיפו (מכשיר אנדיני לשמירת מידע). בעבודה זו תיארתי וניתחתי קיפו שהינו חלק מאוסף מימן.

עבודת הדוקטוראט שלי, אף היא בהנחייתו של פרופסור יוחנן בר-יפה, עוסקת בדימוי הנשי באומנות הפרה-קולומבינית ממרכז ודרום האנדים בין השנים 600-1450 לספירה. העבודה תתבסס על חפצי אומנות שיוצרו על ידי התרבויות הנופלות במסגרת הכרונולוגית והגיאוגרפית שהגדרתי, מדובר בעיקר בכלי קרמיקה ובטקסטילים עליהם תוארו דמויות נשיות.

מלגת נשיא תשע"א

קראו פחות
תום

תום אשד

החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

קרא עוד
נושא המחקר: זיכרון השואה בדיפלומטיה הישראלית

שם המנחה: עמוס גולדברג

תקציר המחקר: עבודת המחקר שלי מבקשת לעקוב אחר התפקיד של זיכרון השואה בדיפלומטיה התרבותית הישראלית מקום המדינה ועד הכרזת האו"ם בשנת 2005 על ה-27/01, היום בו שוחרר מחנה הריכוז אושוויץ, כיום השואה הבין לאומי. 

תקציר ביוגרפי: תלמיד מחקר בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו. השלמתי תואר ראשון בחוג להיסטוריה ובבית הספר להיסטוריה, ותואר שני בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית.

פרסומים:

"The Righteous Among the Nations and Israeli Foreign Relations," Politika, Winter 2019 (Hebrew).
"The Hebrew University Press First Years, 1929–39", Hayo Haya: A Young Forum for History 15, Spring 2020 (Hebrew).
"Historical Documents of the Hebrew University Press, 1929-1949", Magnes Press: After 90 Years, 2019 (Hebrew).
 

מלגת רוטנשטרייך תשפ"ב

מלגת מוסה תשפ"א

בוגר התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ח

קראו פחות

ד"ר אסף אשכנזי

החוג ללימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים

קרא עוד

נושא המחקר: התרגומים והעיבודים לעברית של ספרות חצי האי האיברי לאחר גירוש ספרד (המאות השש-עשרה והשבע-עשרה)

תקציר המחקר: מחקר זה עוסק במפגש של הספרות האיברית הנוצרית עם הספרות העברית כפי שהוא מתבטא בתרגומים עבריים מן המאות השש-עשרה והשבע-עשרה. במרכז הניתוח עומדים תרגומים ועיבודים בעברית של ספרות איברית נוצרית וכן העתקות שנעשו מאותה ספרות בידי יוצאי ספרד ופורטוגל. בכוונת המחקר לבדוק כיצד השפיעו המעברים הבין תרבותיים על התרגום, על העיבוד ועל ההעתקה של יצירות ספרות שונות ולעמוד על ייחודיותן מהפן הספרותי והרב-תרבותי. 
 שלושה תרגומים מהווים את לבו של המחקר: תרגום חלקו הראשון של "אמאדיס דה גאולה" - מן החשובים שברומני האבירים הספרדיים במאה השש-עשרה - וכן "ספר אינדיאה החדשה" ו"ספר פרנאנדו קורטיש", שהם תרגומים לכרוניקה הפופולארית ביותר במחצית המאה השש-עשרה על העולם החדש שנגלה לספרדים ביבשת אמריקה. 
בנוסף לתרגומים שהוזכרו לעיל, אנסה להתחקות באמצעות שרידים ואזכורים שונים אחר תרגומים נוספים של יצירות ספרותיות אחרות ואנתחם תוך השוואה לטקסט המקור. דוגמה לשריד שנתגלגל לידינו הוא שיר הקדמה מאת יוסף בן שמואל צרפתי (מאה 16) לתרגום עברי אבוד של יצירת המופת הספרדית מסוף המאה החמש-עשרה "סלסטינה", שעריכתה וכתיבתה מיוחסת לספרדי המומר פרננדו די רוחס. 
נדבך שלישי בעבודה שיתרום להבנת קורפוס התרגומים והעתקות מן הספרות הנוצרית של חצי האיברי יהא התחקות אחר פעילות המעתיקים היהודיים והמומרים. דוגמה לכך היא הימצאותם של שירים מאת לופה דה וגה, גונגורה וגרסילסו, שהועתקו על ידי שלמה אבודיינטה בליבורנו בשנת 1622. 
עבודה זו, אם כן, תהא השוואתית באופייה, ובעיקרה תעמוד על ההשמטות והשינויים שהתחוללו בתרגומים, בעיבודים ובהעתקות. ייבחנו בין היתר השפעות המעבר של תחבולות מבניות, רטוריות, ושל עולם הדימויים מטקסט המקור לטקסט היעד, ובחינת הפונקציות הפואטיות והמשמעויות על כל היבטיה הן התימטיים והן המבניים. בנוסף, ייבדקו השלכות דתיות ותרבותיות של זהות, שעשויות להיווצר מן ההרקה המלאה או החלקית והשפעתן המורכבת על הנמען קורא העברית, וכן הקשיים הלקסיקאליים והתחביריים, הקשורים למעבר של ספרות זו.

מלגת נשיא תשס"ח

קראו פחות
אודיה

אודיה אשל

החוג למדע הדתות

קרא עוד
נושא מחקר:  פרשנות נרטיבית ב-Aṭṭhakathā

מנחה:  ד"ר אביתר שולמן ופרופ' צ'רלס הליסי

תקציר מחקר:  עבודת הדוקטורט שלי מתמקדת ב-Aṭṭhakathā, הפרשנות המסורתית על הקאנון הפאלי ומאפייניה של הפרשנות הנרטיבית. המשמעות המילולית של המונח- Aṭṭhakathā היא "הסיפור של המשמעות", ואכן כפי שהשם מרמז, החומר הנרטיבי העשיר והמשמעותי ביותר של המסורת נמצא בכתבים אלה. מטרת המחקר היא להציג את טכניקת הפרשנות כתהליך ספרותי-יצירתי השזור בעולמו הרגשי של הקורא המסורתי. המחקר מבקש להתייחס לפרשנות כאל מעין 'תורה שבעל פה', חלק בלתי נפרד מן הקאנון וההבנה המסורתית שלו אשר מכיל פואטיקה ייחודית ונרטיבים משמעותיים, שטרם זכו למחקר מעמיק ולפרספקטיבה הנכונה.

תקציר ביוגרפי:  תלמידת מחקר בחוג למדעי הדתות באוניברסיטה העברית. את התואר הראשון למדתי בבית הספר לעבודה סוציאלית ובתכנית הרב-תחומית באוניברסיטה העברית. את התואר השני למדתי בחוג למדעי הדתות תוך התמקדות בבודהיזם ולימודי סנסקריט ופאלי. התיזה שלי עוסקת בניתוח ספרותי של הקאנון הפאלי של המסורת הבודהיסטית תהרוודית ועומדת על הקשר שבין ספרות קודש לפרקטיקה דתית של דבקות.

מלגת נשיא 2021/22

 

קראו פחות

ד"ר אורית אשל-בנינגה

החוג לבלשנות מבנית

קרא עוד

נושא המחקר: דקדוק הנראטיב באירית מודרנית.

תקציר המחקר: מחקרי הוא על דקדוק הנראטיב באירית מודרנית ספרותית. המחקר הוא מחקר בלשני הנערך במתודה המבנית, אך נעזר גם בתאוריות נראטולוגיות ושואף לתאר מבנים נראטיבים בלשניים בכלים קולנועיים. בין הנושאים בהם יעסוק המחקר: תיאור פונקציית הזמנים, גופים, דיאטזה ומבני פוקוס בטקסטמות השונות של הנראטיב.

הקורפוס הוא רומן מתחילת המאה ה-20 של הסופר האירי פרג או'קונור, וסיפורים קצרים של או'קונור וסופרים אירים אחרים מאמצע וסוף המאה ה-20. 

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות
ilil

ד"ר אילאיל באום

לימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים

קרא עוד
נושא המחקר: קטלאנית-יהודית: לשונותיהם של יהודי קטלוניה בימי הביניים

שם המדריך: פרופ' סיריל אסלנוב

תקציר: המחקר מתרכז בתיאור לשוני של כתבי יד של קהילות יהודי קטלוניה לפני הגירוש (1492) הכתובים בקטלאנית אך באותיות עבריות. כמו כן המחקר דן בהקשר הסוציו-לשוני שאפיין קהילות אלה ובמקומה של הקטלאנית במרחב (הרב-)לשוני היהודי בקטלוניה בימי הביניים, ובכלל זאת יחסם של יהודי קטלוניה לערבית וללטינית. 

מלגת פולונסקי תשע"ג

קראו פחות
אספהאן בהלול

אספהאן בהלול

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

קרא עוד
נושא המחקר: עיצוב והבנייה של שיח השואה בעיתונות הערבית משנות הארבעים ועד ימינו

שם המנחה: ד"ר עמוס גולדברג ופרופ' הלל כהן

תקציר המחקר: הזירה התקשורתית נתפסת כאתר מרכזי להפצה ולשעתוק של משמעויות תרבותיות ודפוסים חברתיים, ובכך היא משקפת תפיסות, עמדות וערכים. העיתונות הערבית בישראל היא כלי לעיצוב דמותה של החברה הערבית-פלסטינית בין שתי זהויות: הלאומית והאזרחית. לעיתונות הערבית בישראל תפקיד מרכזי בבחינת דילמות של זהות: מגמות מקבילות – של פלסטיניזציה מכאן וישראליזציה מכאן – העמידו את העיתונות הערבית בישראל בפני קונפליקט, לא מעט בשל תלותה במשאבים החיוניים המצויים בחברה היהודית-ישראלית. דילמות אלו ניכרות בדרך שבה מגדירה העיתונות הפלסטינית בישראל את זהותה ובמינוחים המשמשים אותה בהגדרת זהות קולקטיבית. הבחירה של העיתונות הערבית להבליט דיון בשואה או, לחלופין, להתעלם ממנו נטועה אף היא בהקשרים לאומיים תרבותיים. כדי לדון בתפקיד של השואה בעיצוב הזיכרון הקולקטיבי של החברה הערבית בישראל אפשר להשתמש במושג נטורליזציה (טבעון) של רולאן בארת [2] (Barthes). הבניה זו או היעדרה מלמדים על התפיסה האידיאולוגית של העיתונות הערבית בנושא רגיש זה. מכאן שמשמעותם של הטקסטים העיתונאיים מובנית באמצעות שימוש במערכות של ייצוגים סימבוליים המרכיבות את השיח התרבותי-תקשורתי. המבנים והמשמעויות של מסגור זיכרון השואה נבחנים באמצעות שתי פרספקטיבות עיקריות: הפרספקטיבה הנרטיבית, המעוצבת מנקודת מבט תרבותית או אישית, והגישה (ההבנייתית constructivist), ולפיה ידע הוא תוצר של הבניה אנושית ולא בהכרח שיקוף של מציאות "אובייקטיבית" שאותה חושפים.

לתקשורת יש אפוא תפקיד מכריע בעיצוב הזיכרון, וכלי התקשורת החדשותיים, כמעצבי תרבות, מנציחים ומעצבים זיכרונות שמסמלים את מאגר הזיכרונות הלאומיים הקולקטיביים המשותפים בחייה של אומה. אפשר לבחון את זיכרון השואה בישראל ואת השיח הערבי על זיכרון השואה באמצעות הגישה התרבותית לחקר התקשורת. באמצעות הפעולה העיתונאית נחשפים מנגנונים אידיאולוגיים, וכך המדיה בכלל, והעיתונות בפרט, מבנים ומעצבים נרטיבים לאומיים בקרב קהילייה מדומיינת שלפרטים בה יש הרגשה של שותפות גורל. בעקבות התפתחותם של אמצעי התקשורת האלקטרוניים במאה העשרים הועצמה ההכרה באופיו ההבנייתי של הזיכרון הקולקטיבי ובמודעות אליו, ונחלש כוחם של מקורות ממסדיים בעיצובו ובשימורו

תקציר ביוגרפי: חוקרת תהליכים בתקשורת ובזיכרון קולקטיבי. נושא המחקר עוסק בהבניה ובעיצוב של שיח השואה בעיתונות בשפה הערבית בישראל. השתתפה בכנסים בארץ ובחו"ל. זכתה בפרסים, מלגות ומענקים לעידוד חקר זיכרון השואה והזיכרון הקולקטיבי.

מאמרים ופרסומים:

עיצוב שיח השואה בעיתונות בשפה הערבית בישראל

 

מלגת נשיא תשע"ז

קראו פחות

ד"ר צ'ן בו

 החוג ללימודי אסיה

קרא עוד

נושא המחקר: The archeology of the Qin and Han dynasties in ancient China

מלגת נשיא תש"ע

קראו פחות
עברי בוניס

ד"ר עברי בוניס

לשון העברית

קרא עוד
נושא המחקר: תחביר הצורות של הארמית היהודית הארץ־ישראלית בתקופה הביזנטית 

שם המדריך: שמואל (סטיב) פסברג 

תקציר: העבודה תתאר את התחום המכונה תחביר־הצורות של שפתם הארמית של יהודי ארץ ישראל בתקופה הביזנטית כפי שהיא מתועדת בכתב. לאחר תקופת המשנה, במאה השלישית לספירה הנוצרית ועד התפשטות הערבית החל מהמאה השביעית אנו עדים למעבר לכתיבה בארמית בחיבורים היהודים הרבניים מארץ ישראל, המשקף כנראה צמצום ניכר בשימוש בעברית כלשון חיה ומעבר לארמית באזור. ניב ארמי ייחודי ליהודי ארץ־ישראל המכונה ארמית יהודית ארץ ישראלית או ארמית גלילית מופיע בתקופה זו בלא מעט חיבורים חשובים: התלמוד הירושלמי, תרגומים למקרא, ומדרשי אגדה כגון בראשית רבה. תחום תחביר־הצורות עניינו התלות שבין המורפולוגיה לתחביר, והעבודה תשאף לתאר ולהסביר את הבחירה בצורות של שם העצם, הפועל, הכינויים, מילות יחס ותחומים אחרים בהקשר של המבנים התחביריים שהם מופיעים בהם. תפקוד לשוני זה חיוני להבנת תפקוד השפה הכללי. הבנתו תתרום רבות להבנה טובה יותר של הטקסטים החשובים שהגיעו לידינו שבארמית יהודית ארץ ישראלית, ואף יסייע לאפיין את טיבם של טקסטים שמקורם אינו ברור. בנוסף יאיר המחקר תופעות בשפות הקשורות אל הארמית הזו ובפרט לשון חכמים שמלפני התקופה הביזנטית, ומעצם התקופה, לשונות ארמיות אחיות, ואף ניבי הערבית המדוברת שירשו את מקום הארמית באזור.

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ו

מלגת נשיא תשע"ד

קראו פחות