הו-גו קנג

hoogoo7008@yahoo.com; hoogoo7008@hanmail.net

 החוג לארכיאולוגיה

נושא המחקר: הארכיאולוגיה של השפלה בתקופת ברזל 2

תקציר המחקר: My research is aimed to present material culture (basically pottery types) of Iron Age IIa early, (United Monarchy), contemporary with Kings Saul and David. Based on the results of excavations at Kh. Qeiyafa in 2007-2010, I will compare pottery types with other sites to find out its implication for understanding the early United Monarchy period.

מלגת נשיא תשס"ט