דותן ארד

dotanarad@gmail.com

החוג להיסטוריה של עם ישראל

נושא המחקר: היהודים המוסתערבים בשלהי ימי הביניים: סוף התקופה הממלוכית וראשית התקופה העות'מאנית.

תקציר המחקר: עבודתי עוסקת ביהודים המוסתערבים בשלהי ימי הביניים: בסוף התקופה הממלוכית ובראשית התקופה העות'מאנית. ה"מוסתערבים" הינם התושבים היהודים הוותיקים, דוברי הערבית, שחיו לחופו המזרחי של הים-התיכון (סוריה, לבנון, ארץ ישראל ומצרים). המסגרת הכרונולוגית של העבודה היא משלהי התקופה הממלוכית ועד לאמצע המאה ה-17. בתקופה זו החלו להגיע למזרח גלי הגירה גדולים, בעיקר מחצי האי האיברי. העבודה תבחן מה היה טיב היחסים שנרקם בין הקהילה המוסתערבית לבין המהגרים, מה היו הזיקות וההשפעות ההדדיות וכיצד התמזגו לבסוף שתי האוכלוסיות לחברה אחת. המקורות לעבודה הינם מגוונים. המסד המרכזי ממנו תיארג העבודה הינו חומר דוקומנטארי וספרותי מגניזת קהיר, בערבית-יהודית ובעברית (רוב המקורות מן הגניזה שפורסמו במחקר הינם מן התקופה הפאטמית, הצלבנית והאיובית, ואילו המקורות המאוחרים יותר כמעט ולא נבדקו). מקורות נוספים שייבחנו אי"ה בעבודה הינם תעודות מבתי הדין השרעיים במדינה הממלוכית ובאימפריה העות'מאנית, ספרות השו"ת (בדפוס ובכתבי-יד), קבצי אגרות, חיבורים היסטוריוגרפיים, ספרות נוסעים עברית ולועזית ועוד.

מלגת נשיא תשס"ח