ד"ר גיא דרשן

darsan@mscc.huji.ac.il

החוג למקרא

נושא המחקר: המהדורה האחרת של ספר מלכים

מלגת נשיא תשס"ח