בועז ברגר

Boaz Berger

החוג להיסטוריה

נושא המחקר: התפתחות התדמית האבירית של האליטה השלטונית הבריטית במפנה המאה ה-19.

שם המנחה: פרופ' דרור ורמן

תקציר המחקר: מחקרי עוסק באופן בו האליטה השלטונית הבריטית אימצה תבניות של ייצוג ויזואלי הירואי, והשתמשה בהן לביסוס מעמדה, כתגובה למשברים והאתגרים הפוליטיים בחצי השני של המאה השמונה עשרה הארוכה. אבחן כיצד הפרקטיקה של הפגנת אידאל זה שינתה את מערכת הנורמות, הציפיות ויחסי הכוחות בפוליטיקה הבריטית, כחלק מהתפתחות התרבות הדמוקרטית הליברלית בבריטניה.

תקציר ביוגרפי: בוגר תואר ראשון ושני להיסטוריה באוניברסיטה העברית, עוסק בהיסטוריה תרבותית של בריטניה במאה ה-18 הארוכה, בדגש על אלמנטים ויזואליים. מחקרי עוסק בהתעצבותה ההדרגתית של המסורת הדמוקרטית הבריטית המודרנית ובשינוי תפקידו של הפוליטיקאי במסגרת תמורות אלו.

 

מלגת מוסה תשע"ט