ד"ר אריאל מלינסקי-בולר

ariel.buller@mail.huji.ac.il
החוג לארכיאולוגיה

נושא המחקר: מישור החוף בפליאולית התחתון שינויים והשפעות חיצוניות

מלגת נשיא תש"ע