ד"ר אפרת ברט

efrat.barth@mail.huji.ac.il

החוג למוסיקולוגיה.

נושא המחקר: ערב ומערב: השפעת המפגש עם המזרח על מלחיני הזמר העברי המוקדם (1960-1920)

מנחה: פרופ' נפתלי וגנר

תקציר המחקר: בעבודה אנתח שירים של מספר מלחינים מהתקופה האמורה, ואראה באמצעות לחניהם כיצד הם התייחסו למזרח שפגשו לראשונה זה אך לא מכבר. העבודה משלבת גם רקע הסטורי ותקופתי להבנת הקרקע שממנה צמחו השירים.

מלגת נשיא תשס"ט