אסף בן חיים

אסף בן חיים

ארכיאולוגיה והמזרח התיכון הקדום

נושא המחקר: מקורות ההשפעה התרבותיים על האדריכלות של הורדוס לאור העיטור האדריכלי בהרודיון

שם המדריך: ד"ר אורית פלג-ברקת

תקציר: עבודתי תעסוק בעיטור האדריכלי בהרודיון ובמקורות ההשפעה התרבותיים העולים מניתוח פריטי העיטור האדריכלי וההקשר האדריכלי שלהם. במוקד העבודה יעמדו מכלולי העיטור האדריכלי שנחשפו, הכוללים למעלה מאלף פריטים, שמקורם ביחידות אדריכליות שונות בהרודיון רבתי. מכלולים אלה, שברובם המכריע טרם זכו לפרסום מדעי, יוצגו בפרוט, תוך בחינת היבטיהם השונים – חומרי הגלם וטכניקת הגילוף, טיפולוגיה, והקשר ארכיאולוגי-אדריכלי. תוצאות מפעל החפירות המתמשך בהרודיון מאפשרות לזהות מספר רב של שלבים, אותם ניתן לתארך תיארוך יחסי לאורך תקופת הבנייה הארוכה של המלך במקום. בחינת פרטי העיטור האדריכלי בהקשר הארכיאולוגי-אדריכלי שלהם תאפשר, אפוא, לבחון שינויים כרונולוגיים בעיטור האדריכלי של האתר ולזהות מגמות של שינוי והתפתחות שיאפשרו, יש לקוות, לזהות שלבים דומים במפעלי הבנייה האחרים של המלך. מטרה נוספת של המחקר תהיה להציע שחזורים אפשריים של היחידות האדריכליות המעוטרות בעיטור אדריכלי, לאור ניתוח הפריטים והקשרם הארכיאולוגי וחלוקתם לקבוצות בהתאם לחומר הגלם, קנה המידה, הטיפולוגיה וסגנון הגילוף. לשחזור מעין זה חשיבות גדולה להבנתנו את האופי האדריכלי של הרודיון בפרט ואת האדריכלות של הורדוס בכלל והן יאפשרו לענות על שאלות שונות, שאין אנו יכולים תמיד לענות עליהן מתוך לימוד התכנית האדריכלית בלבד, למשל: מהם החלקים החשובים שזוכים להשקעה מיוחדת בעיטור? מה היה אופיין האדריכלי של הקומות העליונות של המגדלים במפעלי הבנייה של המלך? ועוד. החלק האחרון של העבודה יוקדש לבחינה של מכלולי העיטור האדריכלי מהרודיון בהשוואה לעיטור האדריכלי במפעלי בנייה אחרים של המלך ובמבנים נוספים בני הזמן. השוואה זו תסייע לחדד את התמונה אודות מקורות ההשפעה התרבותיים הניכרים באדריכלות של הורדוס, בראי השינויים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שהתרחשו בתקופתו.

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ו