אנה גוטגרץ

a_gutgarts@yahoo.com

החוג: היסטוריה

נושא המחקר: התפתחות עירונית של ירושלים במאה ה-12

המנחה\ים: פרופ' רוני אלנבלום וד"ר איריס שגריר

מלגת רוטנשטרייך תשע"ד

מלגת נשיא תשע"ב