ד"ר אלי פיטקובסקי

elisaleet@gmail.com

החוג לפילוסופיה

נושא המחקר: המעבר לאינטנציונליות.

תקציר המחקר: עבודת הדוקטורט בהנחיית ד"ר מיכאל רובק עוסקת במחלוקות באונטולוגיה. במחקר זה אערוך קטגוריזציה של המחלוקות על פי ממשותן וכריעותן.למרות שחלק מן המחלוקות יתגלו כבלתי-ממשיות (בהן הצדדים השונים אינם סותרים) אראה שלניתוח ההבדלים בין העמדות השלכות אונטולוגיות הרות משמעות.

מלגת נשיא תשס"ט