אלישיב שרלו

elyashiv_cherlow.jpg

החוג לתלמוד והלכה

נושא המחקר: התפתחות תחום 'דיני ממונות' בתורת התנאים

שם המנחה: ד"ר יאיר פורסטנברג

תקציר ביוגרפי: החוג לתלמוד והלכה. עוסק כרגע בעיקר בהתפתחות תחום 'דיני ממונות' בתורתם של התנאים.

פרסומים: 

* א' שרלו, 'לא שרידים בלבד: גנזי הירושלמי', ציון, פו (תשפ"א), עמ' 631–660
* א' שרלו, 'תולדות הנוסח של התלמוד הירושלמי: עיונים בקטעי הגניזה', תרביץ [בדפוס]
* א' שרלו, 'מקולמוסן של מגיהי ספרים: טופס ירושלמי קדום עם גלוסות פרשניות', סידרא [בדפוס]
* א' שרלו, 'מילתא בלא טעמא: פרק בתולדות הנוסח של התלמוד הירושלמי', [הוגש לשיפוט בתרביץ]


מלגת רוטנשטרייך תשפ"ב

מלגת הנשיא תש"ף