דפנה ישראל

עוזרת מחקר לקבוצת "שולחנות ערוכים"
בניין מנדל, חדר 222
02-5881279
scholion@savion.huji.ac.il