דפנה ישראל

דפנה
עוזרת מחקר לקבוצת "שולחנות ערוכים"
בניין מנדל, חדר 222
02-5881279