אילאיל טל

ylyl_tl.jpg
עוזרת מחקר לקבוצת "אני הוא - האמפתיה בהיסטוריה, בחברה ובתרבות"
בניין מנדל, חדר 222
02-5881279