אור חסון

or.hasson@gmail.com

 החוג ללימודים ספרדיים ולטינו אמריקאיים

נושא המחקר: שיגעון, מדע ותרבות בתור הזהב הספרדי

תקציר המחקר: תלמיד המסלול הישיר לדוקטורט. עבודת הדוקטור שלו, בהנחיית פרופ' יורם בילו (מהמחלקה לפסיכולוגיה והמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה) ופרופ' רות פיין (ראש החוג ללימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים) תעסוק בהתפתחות החשיבה הפסיכיאטרית בספרד של הרנסנס, ובייצוג של שגעון ומשוגעים בספרות בת-הזמן.

מלגת נשיא תש"ע