אורי קינברג

אורי קינברג

החוג לספרות עברית

נושא המחקר: שירת החול והפרוזה העברית בימי הביניים (ספרד ואיטליה)

תחקיר: המחקר שלי עוסק בחיבור "ניב שפתיים" מאת יוסף זארק, לקט הכולל בתוכו כ-125 שירים שנכתבו או הוחלפו בין בני הקהילות היהודיות בצפון איטליה במאה ה-15. בעבודת התזה, לצד מהדורה מדעית וביאור לחלקו הראשון של החיבור, אני בוחן את מקומו של זארק בתולדותיה של הספרות העברית באותה המאה, ומשרטט את קורותיו ואת המאפיינים הפואטיים של יצירתו.

מנחה: פרופ' אורי גבאי

שנת תחילת המלגה: תש"ף