אורי קינברג

אורי קינברג

החוג לספרות עברית

נושא המחקר: שירת החול והפרוזה העברית בימי הביניים (ספרד ואיטליה)

שנת תחילת המלגה: תש"ף