אורי קינברג

אורי קינברג

החוג לספרות עברית

נושא המחקר: שירת החול והפרוזה העברית בימי הביניים (ספרד ואיטליה)

מנחה: פרופ' אורי גבאי

שנת תחילת המלגה: תש"ף