ד"ר אורית אשל-בנינגה

oriteshel@gmail.com

החוג לבלשנות מבנית

נושא המחקר: דקדוק הנראטיב באירית מודרנית.

תקציר המחקר: מחקרי הוא על דקדוק הנראטיב באירית מודרנית ספרותית. המחקר הוא מחקר בלשני הנערך במתודה המבנית, אך נעזר גם בתאוריות נראטולוגיות ושואף לתאר מבנים נראטיבים בלשניים בכלים קולנועיים. בין הנושאים בהם יעסוק המחקר: תיאור פונקציית הזמנים, גופים, דיאטזה ומבני פוקוס בטקסטמות השונות של הנראטיב.

הקורפוס הוא רומן מתחילת המאה ה-20 של הסופר האירי פרג או'קונור, וסיפורים קצרים של או'קונור וסופרים אירים אחרים מאמצע וסוף המאה ה-20. 

מלגת נשיא תשס"ט