אוריה גלעד

אוריה גלעד

 

החוג להיסטוריה כללית

נושא המחקר:  סיפורם של אריסטו ואשת אלכסנדר וגלגוליו השונים

מנחה:  איילת אבן עזרא

תקציר המחקר:   התבוננות ממוקדת בסצנת הרכיבה על גבו של אריסטו במרחבים ומדיומים שונים.המחקר יבחן מה הייתה המשמעות של הסצנה במקומות ומרחבים חברתיים שונים.

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב