אבי משיח

avi_mashiach.jpg

החוג לארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

תחום/נושא המחקר: מדבר יהודה ובקעת ים המלח בתקופת הברזל המאוחרת

מנחה: ד"ר אורי דוידוביץ'

שנת תחילת המלגה: תש"ף