אבישי בר-אשר

avishaiba@hotmail.com

החוג: מחשבת ישראל

נושא המחקר: תורות גן-עדן בראשית הקבלה

המנחה\ים: פרופ' משה אידל

 

מלגת נשיא תשע"ב