קול קורא למלגות רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים

פברואר 16, 2020

נתפלה הרשמה למלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים לשנים תשפ"א-תשפ"ג

פרטים נטספים בקול קורא ובתקנון

בקשות ניתן להגיש בקישור הבא בלבד http://scholarships.huji.ac.il

לשאלות בנוגע להגשה ניתן לפנות אל לירון ברהום, רכזת תכניות מצטיינים, במייל msacc@savion.huji.ac.il

תמיכה טכנית, במייל helpdesk@ekmd.huji.ac.il