צרו קשר

מזכירות בית ספר מנדל 

02-5880030  | msas@huji.ac.il

מזכירות תכנית המסטרנטים/הדוקטרנטים המצטיינים

02-5880354 | msac@huji.ac.il

מזכירות מרכז מנדל סכוליון 

02-5881279 | scholion@huji.ac.il

מזכירות תכנית עמיתי מרטין בובר

02-5881747 | mbsf_admin@savion.huji.ac.il