תקנון מלגת מחייה לדוקטורט ומוסמך מעודכן לשנה"ל תשע"ח