גיליון 3, קיץ 2019

גיליון 3

"ולא תחניפו את הארץ" – על אשמת הארץ בהסתרת דם הנרצח
אהרן גלצר | החוג ללשון העברית, האוניברסיטה העברית בירושלים

אפוקליפסה של משבר נוצרי: אלגוריה קדושה של יאן פרובוסט בתגובה לראשית הרפורמציה
דניאל להמן | החוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית בירושלים

הסדרה המונומנטלית באומנות העכשווית: פרקטיקה נצחית ביצירתם של און קווארה ורומן אופלקה
מיה פרנקל טנא | המחלקה לאמנויות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אהבה בימי פרותזה: יחסי סובייקט-אובייקט ברומן יומן הסנונית
גיא פרחי | בית הספר למדעי התרבות, אוניברסיטת תל-אביב

מבטים מצטלבים: מיכל היימן משוחחת עם אדגר דגה
תמרה אברמוביץ | החוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית בירושלים

"בבית הדין הזה מדברים עברית?" חתרנות לשונית בסרט גט: משפטה של ויויאן אמסלם
יעל גולן | החוג לבלשנות, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

להורדה של הגיליון במלואו: מוזה – גיליון שלישי

 

קול קורא לפרסום מאמרים בגיליון השלישי