תוכנית לדוקטורנטים מצטיינים

מטרת התכנית להכשיר את המנהיגות האקדמית והחינוכית של הדור הבא במדעי הרוח. דוקטורנטים מצטיינים מוזמנים לנהל את מחקרם בסביבה מאתגרת וידידותית המעודדת שיתוף פעולה בינם לבין עצמם ועם חוקרים בכירים השוהים בבית ספר מנדל.

הדוקטורנטים מקבלים מלגות מחיה לארבע שנים ומשרד בבניין מנדל. לרשותם עומדים מקורות כספיים לארגון כנסים וסדנאות, ליוזמות מחקריות וחינוכיותלמימון נסיעות קצרות וארוכות לחו"ל ולתקציב מחקר. תלמידי בית הספר בתוכנית לדוקטורט ייהנו מקורסים ייחודיים שיינתנו על ידי מורי הפקולטה ומרצים אורחים מהארץ ומחו"ל. כמו כן מתקיימות פעילויות אקדמיות וחברתיות מיוחדות - הרצאות, סדנאות, קבוצות למידה וסיורים לימודיים.

מלגות ופרסים

קורסים

רשימת הקורסים לשנת תשע"ח

30920 "סדנה למלגאי שנה א", בהנחיית פרופ' רינה טלגם

ימי ה', בין השעות: 12:00-10:30, בנין מנדל, חדר 521 * חובה למלגאי התכנית בשנה א'

"סדנה להכשרת דוקטורנטים להוראה", ד"ר מיכל שודל

ימי ה': 8 בפברואר 2018, 14:00-9:00 ו-15 בפברואר 2018, 15:30-9:00 *קורס סגור למלגאים בתכנית הפיילוט

 

קורסי בחירה למלגאי התכנית:

30922 "תורת המשחקים", ד"ר אורי רזניק

ימי ב', בין השעות 12:00-10:30, בנין מנדל חדר 521 

2.30921 "מדעי הרוח הדיגיטליים", ד"ר זף סגל

ימי ג', בין השעות 12:00-10:30, בנין מנדל חדר 520 

 11055 "כתיבה אקדמית באנגלית במדעי הרוח", גב' הלן לוי

ימי ד', בין השעות 14:15-12:30, בנין מנדל חדר 520 *סמסטר א' או ב' 

 

לצפייה בשנתון האוניברסיטה