גיליון 2, קיץ 2018

 

גיליון 2

עורכים: אלה טוביה, אדם יודפת, שחר ליבנה, תמיר קרקסון, דנה שחם

מזכיר המערכת: נועם לב–אל

עיצוב גרפי: רונן אידלמן

עריכה לשונית: אריאל הורוביץ

עריכה לשונית באנגלית: לירון אלון 

מאמרים אקדמיים                    

מטפיזיקה של ריקות
יונתן מילסון דגן | החוג לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

הפולמוס על ירושת הבעל את אשתו בתקופת הגאונים
דניאל קן | החוג לתלמוד ולהלכה, האוניברסיטה העברית בירושלים

הנוף הנמוג של ג'ון טווכטמן ויחסו לשאלות של זהות וייצוג המציאות באמריקה של סוף המאה ה־19
נועם גונן | המחלקה לאמנויות, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

בסוד השיח של הנביא והמלך: עיון במחזה אליהו למרטין בובר
יוליה רזייב | המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

הצגה וייצוג באמנות מינימליסטית משנות השישים: סוגיית החזרה הצורנית בעבודותיו של דונאלד ג'אד
נעה מורדוך־סימונסון | התכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר־אילן

כלכלה נפשית ברומן סוף דבר מאת יעקב שבתאי
ערן הורוביץ | החוג לספרות, אוניברסיטת תל־אביב

משורר האינטרקום: ייצוג משוררים וסופרים במערכוני סאטירה טלוויזיוניים בישראל
נועה שקרג'י | החוג לתקשורת ולעיתונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

מסה

"הדבר שאותו יש לבקש": על קשב, פחמימות פשוטות ושאלת מדעי הרוח
שרגא ביק | החוג למדע הדתות, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

להורדה של הגיליון במלואו: PDF iconמוזה - גיליון שני