גיליון 1, קיץ 2017

 

מוזה | גיליון 1

עורכים: אדם יודפת, שחר ליבנה, תמיר קרקסון

מזכיר המערכת: אביתר ורמן

עיצוב גרפי: רותם כהן–סואיה

עריכה לשונית: הדר פרי

בשער: קוסטא דחיותא 2 , נעמה סניטקוף–לוטן

 

5     פתח דבר
       אדם יודפת, שחר ליבנה, תמיר קרקסון

 

7      על העיוורון: ספר איוב כמודל להארה רוחנית בסונטה התשע־עשרה של מילטון
       מירי אבישר | החוג לספרות כללית והשוואתית, האוניברסיטה העברית

 

23     מבוסס על סיפור אמיתי: היסטוריה ובדיה ביומן שנת המגפה של דניאל דפו
        רודי קיסלר | החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל־אביב 

 

40     תומס מור בברלין: התקבלותה של אוטופיה בגרמניה המודרנית
       דניאל רוזנברג | החוג למדע המדינה, האוניברסיטה העברית

 

56     עדכון חילוני־ציוני לצאינה וראינה: עיון בדרשותיו של דוד כהן
        נטע שרם | החוג למחשבת ישראל והמרכז לחינוך יהודי, האוניברסיטה העברית 

 

73     סטודיו משלך: גוף ומיניות ביצירתן של אמניות אורתודוקסיות־מודרניות בישראל
        דוד שפרבר | התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר־אילן

 

88     מעבר לבזות: הנידה באמנות העכשווית, דיון מגדרי־הלכתי
        רוני צורף | המחלקה לאמנויות, אוניברסיטת בן־גוריון 

 

104   תקצירים באנגלית

 

109   שער באנגלית

 

להורדה של הגיליון במלואו:  PDF iconמוזה - גיליון ראשון