תשע"ח

"האחר" הגרמני והרב הגוי האנרכיסטי, ספרות התעמולה האנטי-דתית בעיתונות יידיש בלונדון וניו יורק בין השנים 1890−1910 – בנימין הוניאדי

בין השנים 1890−1914 נמלטו למעלה משני מיליון יהודים מרוסיה הצאירת אל עבר ארצות מערב אירופה ואל אמריקה. הכרך הגדול שבמערב – בין אם זה פריז, לונדון, ניו-יורק או שיקגו − היווה נקודת מפגש חשובה עבור קהילות פליטים רבות. בסביבה קוסמופוליטית זו התוודעו יהודים רבים בפעם הראשונה לאידאולוגיה האנרכיסטית, תנועה עמה חשו הזדהות מיידית לנוכח אופיה הרב-לאומי ופעילותה הבין-יבשתית. מנהיגיו של הזרם האנרכיסטי היהודי הגיעו ברובם מן המעמד הפרולטרי, רבים מהם אוטודידקטים ובעלי תפיסות סוציאליסטיות-מהפכניות, אשר פרסמו את אידאולוגיתם בעיתוניהם שיסדו ביידיש.המשך קריאה >

חתולים, מלפפונים ופוביה מכלבים – השלכות של אינטואיציות ויומיום על הפילוסופיה של הרגש - אברהם מקס קינן

הפילוסופיה האנליטית פונה לעיתים קרובות למקרים יומיומיים ולאינטואיציות המשמשים יחדיו כמקרי מבחן עבור אובייקט המחקר ותאוריות העוסקות בו. במידה רבה, אלו הם המקורות המשמשים את  הפילוסופיה האנליטית, יחד עם בחינה קונספטואלית. בהרצאתי אתמקד בשימוש במקורות הללו בבואנו לבחון תאוריות של רגשות כמצב מנטאלי. אטען שניתן לגזור מגבלות חשובות בהן צריכה לעמוד כל תאוריה של רגשות על ידי פניה לשני מקרי מבחן לדוגמא וניתוח פילוסופי שלהם.

המשך קריאה >

שאילות תיאולגיות: תגובות נוצריות סוריות לקטגוריות תיאולוגיות יווניות בשלהי העת העתיקה – נעם מאיר

בשלהי העת העתיקה חוקרים הבחינו בתופעה הולכת וגוברת של "התיוונות" של התרבות הנוצרית-סורית. דבר זה בא לידי ביטוי במספר פנים, לדוגמא: בשינויים לשוניים בשפה הסורית המשקפים התקרבות לשימושים לשוניים יווניים; בהתפתחות של שיטת תרגום מדוייקת של טקסטים יווניים; ובשינוי של השיח התיאולוגי המסורתי על ידי כניסתם של מונחים תיאולוגים יווניים.

המשך קריאה >

עיונים בנוסחאות ההערכה הפולחנית שבספר מלכים – יאיר שגב

מבנה החלק הארי של ספר מלכים הותווה במערכת של נוסחאות, העוסקות בחילופי המלכים ובהערכתו הדתית של כל מלך ומלך. מעצם היותן שלד לספר, הנוסחאות הללו הן מקור חשוב להבנת תהליכי חיבורו ועריכתו. שינויים בנוסחאות וסטיות מדפוסיהן הם עקבות אפשריים לפעולות העורכים, ודרכם ניתן להבחין במקורות או בשלבי עריכה שונים, המשוקעים בספר.

המשך קריאה >