תשע"ד

בית ספר מנדל

ד"ר מרית רונן

היסטוריה כללית

קרא עוד
נושא המחקר: היחס לנכות באנגליה האנגלו-סקסונית - בחינה של היחס התרבותי והחברתי כלפי נכים, ושל ביטויו בחיי היומיום של אנשים נכים, עם דגש על שאלות של הכלה והדרה בספרות החברתית, התרבותית, והפוליטית, ובמרחב הגיאוגרפי.

מנחה: פרופ' אסתר כהן

תקציר: מה היה היחס לנכים באנגליה האנגלו-סקסונית, וכיצד התבטא במציאות החיים של נכים בני החברה? בעבודתי אני סוקרת שאלות של הכלה והדרה, סוכנות, מציאות חיים והבניות תרבותיות של נכות בספרות שונות - האישית, החברתית, הדתית, והפוליטית - על מנת לשרטט תמונה של תפיסותיהם של האנגלו-סקסונים כלפי נכות ונכים. אני מראה כיצד הגישה הרווחת היתה של קבלת נכים והכלתם בחברה ושל שימור הסוכנות שלהם, לצד ייצוגים תרבותיים חיובים שהיו הן תוצאה והן סיבה לגישות המכילות הללו.

 

מלגת פולונסקי תשע"ד

קראו פחות
ברק מוניקנדם גבעון

ברק מוניקנדם-גבעון

ארכאולוגיה

קרא עוד
נושא המחקר: דרום־פיניקיה וסביבתו בתקופות הפרסית, ההלניסטית והרומית: השתקפותן של תמורות חברתיות, כלכליות, תרבותיות והתנהגותיות בתרבות החומרית

מנחה: פרופ' אילן שרון

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ד

קראו פחות
משה יגור

ד"ר משה יגור

היסטוריה של עם ישראל 

קרא עוד
נושא המחקר: גרים, מומרים וגבולות הזהות של 'חברת הגניזה' במאות ה-10 עד ה-13

מנחה: פרופ' מרים פרנקל

תקציר: מחקרי יעסוק בזהות יהודית בארצות האסלאם בימי הביניים. בחינת הזהות תיעשה דרך בחינת גבולות הזהות של הקהילה היהודית - כיצד הוגדרו גבולות אלו, מי חצה אותם ובאמצעות איזה תהליך, ומה היה יחס חברי הקהילה לגבולות ולחוצים אותם. חוצי הגבולות שייבחנו הם מתגיירים ליהדות, יהודים הממירים לדתות אחרות, ועבדים ושפחות נוכריים בבעלות יהודית. המקורות העיקריים לעבודתי יהיו המסמכים התיעודיים מגניזת קהיר, ובנוסף לכך ספרות יהודית לסוגיה מן התקופה הנדונה. 

פרסומים: 

http://www.haaretz.co.il/blogs/sadna/1.3082279

 

מלגת נשיא תשע"ד

קראו פחות