מוזה: כתב עת שפיט במדעי הרוח

כתב העת מוזה מבקש להציע פלטפורמה מקוונת בעברית לתלמידי מחקר במדעי הרוח, לשם פרסום רעיונות חדשניים ויצירתיים בתחומי מחקר מגוונים. כתב העת הוא מולטי-דיסציפלינרי ומעודד תלמידי מחקר מתקדמים מכל התחומים במדעי הרוח להגיש תוצרי כתיבה מצוינים המציגים את פירות מחקרם, ובתוך כך יקדם מפגש בין תחומי דעת שונים. ייחודו של "מוזה" יהיה בכך שגם הכותבים אשר יפרסמו בו, וגם צוות העורכים והלקטורים יהיו כולם תלמידי מחקר מתקדמים.


הגיליון הראשון ראה אור בקיץ 2017

הגיליון השני ראה אור בקיץ 2018

הגיליון השלישי ראה אור בקיץ 2019

הגיליון הרביעי ראה אור בחורף 2022

לפרטים נוספים ולהגשת מאמרים: muza.journal@mail.huji.ac.il

הנחיות להגשת מאמרים לכתב העת מוזה בקובץ המצורף: