חנן אמויאל אנגלרד

חנן

לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים

מנחה: פרופ' רות פיין

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ז