צרו קשר

למזכירות בית ספר מנדל 

02-5880030  

msas@savion.huji.ac.il

למזכירות מרכז מנדל-סכוליון 

02-5881279

scholion@huji.ac.il

למזכירות תכנית עמיתי מרטין בובר

02-5881747 

mbsf_admin@savion.huji.ac.il