מלגות מנדל למוסמך

הפקולטה למדעי הרוח ובית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מציעים מלגות מחיה דו-שנתיות לתלמידים מצטיינים המבקשים ללמוד לתואר מוסמך במסלול המחקרי במדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים. הזוכים יקבלו מלגת מחיה ופטור משכר לימוד. המלגה נועדה לסייע לתלמידים להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולסיים את התואר השני בשנתיים.

רשאים להגיש מועמדות תלמידי שנה ג' לתואר בוגר אשר יסיימו לימודיהם השנה (תשע"ז), וכן בעלי תואר בוגר אשר סיימו לימודיהם. תנאי להגשת מועמדות הוא ממוצע ציונים שאינו נמוך מ-94.

מועמדים שאינם עומדים בתנאים הנדרשים יכולים להגיש מועמדות ולנמק בסעיף "הערות" שבטופס המלגה את הנימוקים לבקשתם החריגה.

דרישות למימוש המלגה: קבלת המלגה תותנה בסיום כל החובות ללימודי בוגר עד 30 בספטמבר של אותה השנה ובקבלת ציון גמר לתואר בוגר- שאינו נמוך מ-94 עד השבוע השלישי לתחילת שנת הלימודים. המלגה לשנה השנייה תינתן בכפוף להישגים בלימודים בשנה הראשונה, עם ממוצע ציונים מינימלי של 94 וסיום לימודי המוסמך בשנה השנייה.

הגשת מועמדות לשנת תשע"ח ניתן לעשות עד ה-20 באפריל,2017 דרך מערכת הגשת המלגות https://scholarships.ekmd.huji.ac.il